Collegebesluitenlijst 14 februari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
21 februari 2017                                                                       

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 februari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: 1e wijziging Tarieventabellen behorende bij de Legesverordening 2017
Besluit - Het college besluit de 1e wijziging van de Tarieventabellen behorende bij de legesverordening 2017 vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Projectovereenkomst Voltooiing Groene Schakel
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de voorgelegde overeenkomst
  2. wethouder T. Stam te machtigen om deze overeenkomst namens het college te ondertekenen

Onderwerp: Verkoop gemeentelijk snippergroen, perceel nabij Mauvezand 34 en 36 te Laren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

  1. de verkoop van een gedeelte gemeentegrond (Sectie F nr. 2157) gelegen naast Mauvezand 34 te Laren tegen een verkoopprijs van € 1.000,00 kosten koper en (sectie F nr. 2158) gelegen naast Mauvezand 36 te Laren tegen een verkoopprijs van € 5.500,00 kosten koper, nr. 36 onder voorbehoud goedkeuring netwerkbeheerders.
  2. de opbrengst van € 6.500,00 te verantwoorden op kostenplaats beheer overige, grond/kostensoort grond-verkopen (93030000/531000).

Onderwerp: Bezwaar inzake wegslepen van Plein 1945 in verband met Oktoberfest.
Besluit - Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand laten.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--