Collegebesluitenlijst 6 september 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
13 september 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30 augustus 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10
Besluit - Het college besluit:

  1. het bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10 ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Onderwerp: Eigendom en onderhoud kraanbaan
Besluit - Het college besluit:

  1. de gemeenteraad voorstellen de kraanbaan in eigendom te aanvaarden op het moment dat de kraanbaan volledig door MBB is gerestaureerd en het openbaar gebied aan de gemeente is overgedragen.
  2. vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van € 3.000 opnemen voor het onderhoud van de kraanbaan.
  3. voor de begeleiding van het onderhoud ed. Hylkema Consultants inhuren.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2e kwartaal 2016
Besluit - Het college neemt kennis van de rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 2e kwartaal 2016 en stuurt deze ter kennisname naar de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--