Collegebesluitenlijst 6 december 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
13 december 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 29 november 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Stichting Politiek café het Gooi vraagt aan gemeente Laren € 400,- subsidie voor het organiseren van 8 politieke café's.
Besluit - Het college besluit;

 1. aan St. Politiek café een eenmalige subsidie te verlenen en vast te stellen op € 400,-voor de huur van het Brinkhuis om 8 politieke café's te organiseren.
 2. de subsidie te dekken uit het budget citymarketing 600206-634451.
 3. in de begroting 2018 aan het programma 1 een doelstelling toe te voegen: het vergroten van politieke kennis en bewustzijn bij inwoners met als activiteit: ondersteuning van voorlichtende activiteiten op het politieke vlak

Onderwerp: Aanwijzen extra koopzondagen 2017
Betreft: Het college van burgemeester en wethouders besluit op grond van artikel 2.3 van de Verordening Winkeltijden Laren 2014 de volgende extra koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in Laren geopend mogen zijn tussen 12.00 uur tot 18.00 uur:

 • 11 juni 2017
 • 10 september 2017
 • 10 december 2017
 • 17 december 2017
 • 24 december 2017
 • 31 december 2017

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Plaatsing leerling in eerste opvangonderwijs (taalklas) Huizen
Betreft - Het college besluit:

 1. toestemming te verlenen voor de plaatsing van één leerling in eerste opvangonderwijs voor maximaal 6 maanden;
 2. voor de plaatsing in 2016 een bedrag betaalbaar te stellen van € 158,33,-- gedekt op kostenplaats 642301/634900 en deze kosten te boeken op kostenplaats 642001/634900;
 3. voor de plaatsing in 2017 een bedrag beschikbaar te stellen van € 791,65 en gedekt op kostenplaats 93430000/438099 (onderwijsbeleid algemeen).

 

Rondvraag / Actiepunt
--