Collegebesluitenlijst 5 januari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
12 januari 2016                                                                         

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 december 2015
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Het aanwijzen van stembureaus voor het Raadgevend referendum op woensdag 6 april 2016.
Besluit - Het college besluit om de volgende stembureaus aan te wijzen voor het Raadgevend referendum op woensdag 6 april 2016:

  1. Gemeentehuis, Eemnesserweg 19 1251 NA Laren
  2. Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104 1251 VK Laren
  3. RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4 1251 GB Laren
  4. Theodotion, Werkdroger 1 1251 CM Laren

Kosten worden verwerkt in het saldo van de Zomernota 2016. De portefeuillehouder wordt gemandateerd om enkele wijzigingen op de redactie van het memo aan te brengen

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: In te stemmen met de statutenwijziging van de Coöperatieve Vereniging Dimpact U.A.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de voorgelegde wijziging van de statuten.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Voorgenomen begrotingswijziging 2016 van de OFGV
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging 2016 van de OFGV
  2. de raad te informeren over de voorgenomen begrotingswijziging 2016 van de OFGV
  3. een reactiebrief te sturen naar de OFGV

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Controleprotocol sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit tot het vaststellen van het Controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2015.

 

Rondvraag / Actiepunt
--