Collegebesluitenlijst 5 april 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
12 april 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 29 maart 2016
Besluit  - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Nieuwe woning Verlengde Houtweg 10 - voorbereiding bestemmingsplanprocedure
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het schetsplan;
  2. het initiatief voor te leggen aan de commissie R&I ter mening vorming.

Onderwerp: In principe in te stemmen met het plan aan de Naarderstraat 35-39
Besluit - Het college besluit in principe in te stemmen met de voorgenomen ontwikkeling aan de Naarderstraat 35-39 en indien de aanvrager aan de voorwaarden voldoet het verzoek in procedure te brengen en voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--