Collegebesluitenlijst 3 mei 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
10 mei 2016                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 april 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Laren 2015
Besluit - Het college besluit:

  1. het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Laren 2015 vast te stellen
  2. de raad via de lijst ingekomen stukken in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

 

Rondvraag / Actiepunt
--