Collegebesluitenlijst 30 augustus 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

 

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
6 september 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 23 augustus 2016
Betreft - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Benoeming in de commissie voor de erepenningen van de gemeente Laren van mw. A.C. Hessing-Armbrust
Betreft - Burgemeester en wethouders besluiten voor de periode 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2020 te benoemen tot lid van de Commissie voor de gemeentelijke erepenning Laren, mw. A.C. Hessing-Armbrust.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--