Collegebesluitenlijst 29 november 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
6 december 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 22 november 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 2 Vaststellen memo informatie Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
Betreft - Het college besluit:

1. om de volgende stemdistricten/stembureaus aan te wijzen:

  • Stembureau 1, Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren
  • Stembureau 2, De Gooische school, Oud Blaricummerweg 21 a, 1251 GV Laren
  • Stembureau 3, Verzorgingshuis Johanneshove, Eemnesserweg 42, 1251 ND Laren
  • Stembureau 4, Verenigingsgebouw De Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK Laren
  • Stembureau 5, RK Scholengemeenschap Laar en Berg, Langsakker 4, 1251 GB Laren
  • Stembureau 6, Verzorgings- en verpleeghuis Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM Laren

2. om de memo informatie Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Samenwerking MRA (Metropoolregio Amsterdam)
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Onderwerp: Verzoek Stichting Binnensport Laren (SBL) aan gemeente om garantiestelling voor een door SBL aan te gaan Rekening-Courantkrediet i.v.m. versterking werkkapitaal komende 10 jaar.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de garantiestelling t.b.v. het rekening Courantkrediet SBL.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--