Collegebesluitenlijst 19 april 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

                                                                          

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
26 april 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 april 2016
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Rechtmatigheid subsidieproces Laren in 2015
Besluit - Het college besluit de geconstateerde onrechtmatigheden te repareren.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Nieuwe huurder voor opslagterrein Goyergracht te Eemnes. Vorige huurder heeft huur opgezegd en zijn onderhuurder wenst dit voort te zetten.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met:

  1. een nieuw huurcontract overeenkomen met de onderhuurder per 1 april 2016 voor het opslagterrein aan de Goyergracht te Eemnes;
  2. de duur van het huurcontract is onbepaalde tijd, deze overeenkomst kan altijd met wederzijdse inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand tegen de voor huurbetaling overeengekomen dag worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de andere partij.

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2017 en begrotingswijziging 2016 OFGV
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 en begrotingswijziging 2016;
  2. de raad hierover te informeren;
  3. een reactiebrief te sturen naar de OFGV.

Onderwerp: Raadsvoorstel inzake Naarderstraat 35-39
Besluit - Het college besluit conform het bijgevoegde raadsvoorstel en besluit de gemeenteraad voor te stellen om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan aan de Naarderstraat 35-39.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Onderwerp: Ombudsfunctie
Besluit - Het college besluit het jaarverslag van de ombudsman voor kennisgeving aan te nemen en (eveneens) ter kennisname door te sturen naar de leden van de gemeenteraad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--