Collegebesluitenlijst 18 februari 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
23 februari 2016                                                                     

 

Portefeuille: Allen
--

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Bestuurskrachtmeting
Besluit - Het college besluit de conceptreactie vast te stellen en ter instemming aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--