Collegebesluitenlijst 11 oktober 2016

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer T.W. Smit, wethouder

                                                                          

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
18 oktober 2016

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 4 oktober 2016
Betreft - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Raadsinformatiebrief uitvoering motie Laren Duurzaam
Besluit - Het college besluit met de bijgaande Raadsinformatiebrief in te stemmen.

Onderwerp: Verstrekken van persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen van de Gemeente Laren aan de organisatoren van een feestelijke middag voor 90-plussers. Men wil de namen en adresgegevens ontvangen van alle 90-plussers in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit om de gevraagde gegevens niet te verstrekken aan Buurt- en Speeltuinvereniging “Ons Genoegen”.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit
--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Stedenbouwkundige visie en Beeldkwaliteitsplan Ligweide
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de stedenbouwbouwkundige verkaveling en het Beeldkwaliteitsplan van de Ligweide
  2. de raad voor te stellen de stedenbouwkundige verkaveling en het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen, waarbij uitgegaan wordt van 16 koopwoningen.
  3. de raad voor te stellen een extra voorbereidingskrediet te verstrekken van € 25.000,-.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--