Collegebesluitenlijst 8 september 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op

15 september 2015                                                                     

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 1 september 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Zondagopenstelling winkeliers op 13 september 2015 in verband met Salon de Résidence in Singer Laren.
Besluit - Burgemeester en wethouders besluiten op grond van artikel 13 van de Verordening Winkeltijden Laren 2014 ontheffing te verlenen aan de winkeliers van de Naarderstraat om op zondag 13 september 2015 geopend te zijn en een vijftal winkeliers buiten de Naarderstraat de mogelijkheid te bieden om op zondag 13 september 2015 geopend te zijn.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Waardering mantelzorgers
Besluit - Het college besluit de "Nadere regeling waardering mantelzorgers gemeente Laren 2015 -2016" vast te stellen en de raad te informeren via een raads-informatiebrief.

 

Rondvraag / Actiepunt

--