Collegebesluitenlijst 31 maart 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:                
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer mr. A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
(deels) mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
(deels) de heer G.H. Veerman, loco-secretaris

 

Afwezig:                   
--

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 april 2015

 

 

Portefeuille: Allen

 

 

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 maart 2015.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de heer T.W. Smit en de heer A.H.M. Stam.
Besluit - De heer T.W. Smit en de heer A.H.M. Stam te benoemen tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Verplaatsen weekmarkt Laren in verband met kermis en het evenement Sonny's Inc.
Besluit - Het college besluit in verband met de kermis en het evenement Sonny's Inc de markt te verplaatsen op de vrijdagen 3 en 10 juli en 28 augustus 2015 naar de locatie Brink vanaf de Basiliek, en de Rijt tot aan de Torenlaan.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Grondruil perceel grond hoek Hoog Hoefloo - Hart Nibbriglaan.
Besluit - Het college besluit:

  1. Medewerking te verlenen tot het laten inschrijven van een akte van grondruil.
  2. De kosten van de akte van grondruil €750,- te verantwoorden op 683001 Bouwgrondexploitaties algemeen, overige diensten 634900.

Onderwerp: Verkoop perceel grond nabij Langsakker, kadastraal bekend sectie D nr. 1183 groot 1065 m2.
Het college besluit:

  1. Tot het overdragen van het perceel sectie D.nr. 1183, 1065 m2 groot tegen een prijs van € 20.000,- vrij op naam.
  2. De opbrengst van € 20.000,- vrij op naam te verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001, opbrengst grondverkopen 833100. De verkoopkosten (notaris en kadaster) circa € 2.500, - verantwoorden op Overige diensten 634900.

Onderwerp: Uitspraak 10 maart 2015 voorzieningenrechter inzake het verzoek om voorlopige voorziening en het beroep van omwonenden tegen het besluit op bezwaar inzake de scouting op het perceel hoek Veerweg Vredelaan
Besluit - Het college besluit:

  1. een nieuw primair besluit op het handhavingsverzoek te nemen en het verzoek om handhaving af te wijzen wegens concreet zicht op legalisatie;
  2. proceskosten te vergoeden als aangegeven in de uitspraak van de voorzieningenrechter.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

Onderwerp: Gespreksverzoeken bestuurders
Actie - Het college stemt met elkaar een werkwijze af hoe bestuurlijke interventieverzoeken van burgers met individuele vragen op het gebied van het sociaal domein worden opgepakt.