Collegebesluitenlijst 27 oktober 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens-van Nunen

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
3 november 2015

                                                                          

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 oktober 2015
Besluit - Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Het organiseren van het evenement Shell/VVN Verkeerspleinen.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement Shell/VVN Verkeerspleinen op maandag 16 en dinsdag 17 november 2015 van 09.00 uur tot 15.00 uur op een deel van het Plein 1945 Laren.

Onderwerp: IJs op de Brink 2015-2016
Besluit - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

  1. Op grond van artikel 2:25 Apv vergunning (invulling raamvergunning) te verlenen aan NoName Events voor het organiseren van het evenement IJs op de Brink van 20 november 2015 tot en met 3 januari 2016 op de Brink;
  2. om met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (inherente afwijkingsbevoegdheid) af te wijken van de geluidsnormen en de eindtijden voor wat betreft de aanwezigheid van publiek zoals vastgesteld in het evenementenbeleid Laren;
  3. de raad met een memo over de vergunning IJs op de Brink 2015/2016 te informeren.

Onderwerp: Gr Regio 6 begrotingswijzigingen 2015 /2016
Besluit - Het college besluit:

  1. instemmen met de begrotingswijzigingen 10, 11, 12 en 13-2015 / en 3-2016 GR Regio G&V
  2. niet instemmen met begrotingswijziging 2016-1 inzake samenvoeging activiteiten CJG en Jeugd en Gezin 3) instemmen met de Larense bijdragen zoals deze zijn opgenomen
  3. in de begrotingswijzigingen voor het jaar 2015 en 2016 (excl. nummer 2016-1) van de GR Regio G&V;
  4. indienen van een zienswijze bij de Regio G&V op de begrotingswijzigingen 2015 en 2016.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--