Collegebesluitenlijst 21 juli 2015

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer T.W. Smit, loco-burgemeester/wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B.L.T. Coppens - van Nunen, secretaris

 

Afwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op

11 augustus 2015

 

Portefeuille: Allen

--

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: INmarkt Laren op zondag 13 september 2015.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, vergunning voor het organiseren en laten plaatsvinden van het evenement "INmarkt" op zondag 13 september 2015 van 08:00 uur tot 18:00 uur op de parkeerplaatsen voor de Basiliek en het Brinkhuis en vanaf de poffertjeskraam tot het gedeelte van de Brink ter hoogte van nummer 23 Laren.

Onderwerp: Evenementenvergunning Laren Jazz 2015.
Besluit - De burgemeester en burgemeester en wethouders verlenen, ieder voor zo ver het hun bevoegdheid betreft, vergunning aan Singer Laren voor het organiseren van het evenement "Laren Jazz" op 4 en 5 september 2015.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

 

Rondvraag / Actiepunt

--