Collegebesluitenlijst Laren 4 september 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 september 2012
 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 augustus 2012
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Herbenoeming de heer C.H.M. Thole, lid van de commissie gemeentelijke erepenning Laren voor de periode 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2016.
Besluit - Het college besluit de heer C.H.M. Thole voor de periode 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2016 te herbenoemen als lid van de commissie voor de gemeentelijke erepenning Laren.
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

--
 


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Detachering transitieteam Jeugd.
Besluit - Het college besluit:
  1. De BELcombinatie voor 0,2 fte te laten vertegenwoordigen (totaal voor gemeenten  Blaricum en Laren) in het Transitieteam Jeugd voorlopig voor de periode tot 1 januari 2015.
  2. Hiervoor 0,1 fte in het DVO vrij te maken.
Onderwerp: Gebeidsontwikkeling Crailo – crematorium.
Besluit - Het college besluit de memo met stand van zaken te verzenden naar de raad.

Onderwerp: Openingstijden Zwembad.
Besluit - Het college besluit de mededeling over de openingstijden tijdens het warme weekend van 18 en 19 augustus te verzenden naar de raad.

Onderwerp: Voorziening leerlingenvervoer (betrokkene).
Besluit - Het college besluit:
  1. Op basis van artikel 29 van de verordening leerlingenvervoer betrokkene in aanmerking te laten komen voor een voorziening in het kader van het leerlingenvervoer, zijnde een fietsvergoeding met begeleiding.
  2. In te stemmen met bijgaande conceptbeschikking.


Rondvraag / Actiepunt
 --