Collegebesluitenlijst Laren 3 januari 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer Drs. G.H. Veerman, loco-secretaris
 
Afwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012

 
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 december 2011.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

--
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

Onderwerp: Inkomensgrens 110% voor Collectieve Zorgverzekering Minima. Besluit - Het college besluit:
  1. Per 1 januari 2012 is de CZM voor nieuwe instroom alleen toegankelijk indien het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  2. In 2012 de huidige deelnemers van de CZM met een inkomen boven 110% aanschrijven en de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de polis van Agis “beperking armoedeval”.

Onderwerp: Verzoek zakelijk leider/kwartiermaker BES.
Besluit - Het college besluit voor de overgangsperiode tot aan het formaliseren van de BES de wethouder te machtigen als een ‘goed huisvader’ de noodzakelijke beslissingen te nemen.
 
 

Rondvraag / Actiepunt
 --