Collegebesluitenlijst Laren 28 december 2012

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

 
Onderwerp: Verzoek van Blokker Holding tot verlenging van de realisatie-overeenkomst Kantorenlocatie Natuurbrug Laarderhoogt.
Besluit:  Het college besluit, gelet op het verzoek van Blokker holding, akkoord te gaan met de verlenging van de realisatie-overeenkomst Kantorenlocatie Natuurbrug Laarderhoogt d.d. 05-11-2009, vooralsnog voor de periode van 1 jaar, dus tot en met 31 december 2013.


Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

 
Onderwerp: Subsidiëring Singer
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met het raadsvoorstel en –besluit voor de raad van januari inzake Singer Laren, Samen verder.
 

Rondvraag / Actiepunt

--