Collegebesluitenlijst Laren 5 maart 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013

 
 


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d.  26 februari 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 


Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Wijziging aanwijzingsbesluit gebieden alcoholverbod.
Besluit - De eerste wijziging ‘aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden 2012’ en plattegrond vast te stellen.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Verrekening/compensatie btw leerlingenvervoer.
Besluit -
  1. Het college besluit bij de belastingdienst een bezwaarschrift in te dienen tegen de aangifte van het 4e kwartaal 2012 en volgende aangiften;
  2. Het college besluit bij de belastingdienst een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van het BCF 2012.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

--
 
 

Rondvraag / Actiepunt

--