Collegebesluitenlijst Laren 4 maart 2013

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

 


Portefeuille: Allen

--
 

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--
 
 


Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong

Onderwerp: Raadsvoorstel N525.
Besluit - Het college besluit:
  1. het raadsvoorstel N525, met als doel het verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen bij de bestemmingsplanprocedure, door te geleiden naar de raad, ten behoeve van behandeling op 27 maart 2013
  2. dat portefeuillehouder alsnog zorgt draagt voor ordentelijk en formele afronding van het mediationtraject..
 
 

Portefeuille: Wethouder J.W. van der Zwaan

--
 


Rondvraag / Actiepunt

--