Collegebesluitenlijst Laren 18 juni 2013

Aanwezig:
de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, wnd. secretaris
 
Afwezig:
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 juni 2013

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 juni 2013.
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 
 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Grondverkoop Van Beeverlaan 11

Besluit - Het college besluit:

  1. tot verkoop van ongeveer 90 m2 gemeentegrond tegen een verkoopprijs van € 31.500,- kosten koper;
  2. de opbrengst van € 31.500,-  verantwoorden op bouwgrondexploitatie algemeen 683001, opbrengst grondverkopen 833100.

 

Rondvraag / Actiepunt
--