Collegebesluitenlijst Laren 28 juni 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
de heer E.J. de Jong, wethouder
mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juli 2011 

 
Portefeuille: Allen
 
Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 juni 2011.
Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 
Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
 
Onderwerp: Hygiënerapport voor collectieve voorzieningen asielzoekers
Besluit: Het college besluit:
Kennis te nemen van het hygiënerapport voor collectieve voorzieningen asielzoekers naar aanleiding van inspectie op 17 juni 2011.
 
Portefeuille: Wethouder E.J. de Jong
 
Onderwerp: Het houden van Bijen op locatie Schoolpad 3
Besluit: Het college besluit:
  1. Het college is voornemens te besluiten om openbaar toegankelijke gebouwen aan te wijzen waarbij het verboden is om binnen een straal van 100 meter bijen te houden.
  2. Het college besluit dit voornemen eerst nog met de imkervereniging te bespreken alvorens tot definitieve invoering over te gaan.