Collegebesluitenlijst Laren 21 december 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 
Afwezig:
--


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 december  2011

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Vertegenwoordiging AB BEL Combinatie
Besluit - Het college besluit de heer W. van der Zwaan met ingang van heden aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het AB namens de gemeente Laren.