Collegebesluitenlijst Laren 19 november 2011

Aanwezig:
de heer Drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
 
Afwezig:
Mevrouw ir.B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris
 


Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 november 2011

 

Portefeuille:Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Nazorg brand.
Besluit - Het college besluit:
In verband met de nieuwe brand die het dorp dit weekend heeft opgeschrikt (Jagersweg) direct over te gaan tot het nemen van aanvullende veiligheidsmaatregelen.
 

Rondvraag / Actiepunt
--