Wethouder P.A.M. Calis

De heer P.A.M. (Peter) Calis is 1e locoburgemeester van gemeente Laren.

Portefeuille

 • Financiën
 • Economische aangelegenheden en toerisme (BL)
 • Digitale diensten
 • Evenementen
 • Subsidiebeleid
 • Larens Journaal

Projecten

 • Wateroverlast
 • Sanering Gooiergracht
 • Centrumplan
   

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Lid van het Bestuur Stichting Goois Natuurreservaat
 • Lid van het bestuur GR Gooyergracht
 • Lid van het Dagelijks Bestuur BEL Combinatie

 

Nevenfunctie (onbezoldigd)

 • Directeur Calipsos Holding BV
 • Secretaris bestuur VvE de Zonnehoek, Egmond aan Zee

 

wethouder Peter Calis