Wethouder P.A.M. Calis

De heer P.A.M. (Peter) Calis is 1e locoburgemeester van gemeente Laren.

Portefeuille

 • Financiën
 • Economische aangelegenheden, evenementen en toerisme
 • Digitale diensten
 • Subsidiebeleid
 • Larens Journaal
 • Hart van Laren, Brinkhuis, Bibliotheek
 • Project Laren Regenklaar

 

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Bestuur GR BEL
 • Algemeen Bestuur regio Gooi en Vechtstreek
 • Bestuur Gooisch Natuurreservaat
 • Aandeelhoudersvergadering Crailo
 • Bestuur GEM Rioolwaterzuiveringsinstallatie Gooiergracht

 

Nevenfunctie (onbezoldigd)

 • Directeur Calipsos Holding BV
 • Secretaris bestuur VvE de Zonnehoek, Egmond aan Zee

 

wethouder Peter Calis