Wethouder K. van Hunnik

Mevrouw K. (Karin) van Hunnik is 3e locoburgemeester van gemeente Laren.

Portefeuille

 • Maatschappelijke zorg en welzijn
 • Sociale zaken
 • Onderwijs w.o. huisvesting, Talent Primair
 • Jeugdbeleid
 • Volksgezondheid
 • Brinkhuis/Hart van Laren/Bibliotheek
 • Kunst en cultuur
   

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek
 • Lid van bestuur Gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Onderwijs
 • Lid Algemeen Bestuur van de Tomingroep
 • Lid van bestuur Gemeenschappelijk regeling regionaal Bureau Leerlingzaken
wethouder Karin van Hunnik