Wethouder J.G. den Dunnen

De heer J.G. (Jan) den Dunnen is 3e locoburgemeester van gemeente Laren.

Profielfoto van Jan den Dunnen

Portefeuille

  • Volksgezondheid
  • Onderwijsbeleid
  • Maatschappelijke zorg en welzijn
  • Jeugdbeleid
  • Sociale Zaken
     

Nevenfuncties uit hoofde van functie

  • Bestuur Tomingroep
  • Portefeuillehoudersoverleg HBEL