Column in Larens Journaal van 14 april 2023

Het is lente, inmiddels zomertijd en het wordt aangenaam weer. Wij trekken er dus de komende tijd meer op uit om te gaan wandelen, te fietsen en in de natuur te ontspannen. Fijn om buiten te zijn!

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Voor wie er graag op uittrekt heb ik nog een tip. Kent u het Geopark Heuvelrug Gooi & Vecht? Een geopark is een landschap van wereldniveau met unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden. Het doel van een geopark is niet alleen om de geologie of aardkundige waarden veilig te stellen, maar ook de cultuurhistorische ontwikkelingen. Daarbij gaat het ook om het verhaal en om de ontstaansgeschiedenis naar voren te halen. Bezoekers kunnen zo meer zien en beleven.

Want het gebied kent een grote variatie. Er zijn kenmerken als een stuwwal, bos, heide en zand. Maar rondom de Heuvelrug zijn ook rivieren als de Vecht, de Kromme Rijn en de Grift, de Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. Kortom, een gebied dat aantrekkelijk is om te ontdekken.

Het Geopark Heuvelrug Gooi & Vecht omvat 23 gemeentes, waarvan 8 gemeentes partner zijn. Binnen de regio Gooi & Vechtstreek is dit alleen Laren. Ik hoop dan ook dat de andere gemeenten in het Gooi snel het goede voorbeeld volgen. Op de website www.geopark-heuvelrug.nl staan onder ‘Deelgebied Heuvelrug Noord-het Gooi’ leuke fiets- en wandelroutes. De routes staan ook in een folder, die verkrijgbaar is via VVV Gooi & Vecht en binnenkort ook in het Brinkhuis. U kunt het ook downloaden via RouteYou op uw tablet of smartphone voor GPS tracking.

Ga er vooral lekker op uit. Ik wens u een fijn voorjaar!

Jan van Midden,
Wethouder