Column in Larens Journaal van 7 juli 2023

Zonnige vooruitzichten

Eerder deze week presenteerde ik de jaarrekening over 2022 aan onze gemeenteraad. De jaarrekening ziet er over het algemeen goed uit met een positief resultaat van ongeveer 7,5 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door eenmalige opbrengsten, zoals de verkoop van het gemeentehuis. We voegen het resultaat toe aan onze reserves en hiermee versterken we onze vermogenspositie. Met deze versterking krijgen wij ook weer ruimte om te investeren. Dit was mijn belangrijkste financiële doelstelling voor de korte termijn. 

Ook op de wat langere termijn zien de financiën er goed uit. Wij zetten het beleid van de afgelopen jaren voort. Dat betekent dat we geen grote uitgaven doen die we niet kunnen dragen. De begroting is voor de komende jaren in balans.

Het jaar 2023 staat vooral in het teken van het voorbereiden van onze plannen. Plannen waarmee wij investeren in de toekomst van Laren en onze toekomstige generaties. Denk daarbij aan thema’s als duurzaamheid, onderwijshuisvesting voor onze kinderen en de uitvoering van onze woonvisie. In onze uitvoeringsplannen stellen wij onze ambities vast en bepalen we welke middelen we willen inzetten. 

Met dit zonnige vooruitzicht, beginnen ook de vakanties. Velen van u zullen letterlijk de zon opzoeken.

Ik wens u een hele fijne zomer!

Jan van Midden,
Wethouder