Column in Larens Journaal van 20 januari 2023

Het jaar 2023 is begonnen. Dit is het eerste volle kalenderjaar dat wij als college gaan samenwerken. 
Na ons aantreden in juni 2022 zijn Flip de Groot, Frits Westerkamp en ik direct aan de slag gegaan met het uitwerken van onze plannen als uitvoering van ons coalitieakkoord ‘Vertrouwen in Laren’. 

Uitdagingen

De uitdagingen voor ons dorp en dit bestuur zijn immers groot. Denk daarbij aan wonen voor elke generatie en elke portemonnee, de energietransitie en de daaraan verbonden investeringen, de druk op de zorg voor zowel jongeren als ouderen, een toekomstvisie op sport en bewegen in ons dorp, de toenemende verkeersdruk (parkeren!) en de noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting voor onze toekomstige generaties. 

Financiële rust

Het goede nieuws is dat wij eind 2022 het bericht van de provincie kregen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht is. Dit is belangrijk: het geeft ons de financiële rust om onze plannen uit te werken.

Samen met inwoners

Het jaar 2023 staat dan ook in het teken van de oplevering van de plannen en besluitvorming door de gemeenteraad. Het betrekken van inwoners bij planvorming, is een belangrijk element in onze aanpak. Op grote thema’s organiseren wij bijeenkomsten waar alle inwoners welkom zijn om hun inbreng te geven. Ook gaan wij zeer binnenkort de wijken in. Wij willen graag met u in gesprek over uw directe woonomgeving: wat vindt u goed en moeten wij zo houden; wat kan beter? Dit nemen wij dan weer mee in onze plannen.

Wij spreken elkaar in het komende jaar zeker! Voor nu wens ik u een heel goed en vooral gezond 2023. 

Jan van Midden,

Wethouder