Column in Larens Journaal van 19 januari 2024

Gelukkig nieuwjaar!

Het jaar 2024 is al weer even van start. Inmiddels hebben wij als college veel inwoners  een mooi nieuwjaar gewenst tijdens de gezellige en goedbezochte nieuwjaarsreceptie in het Brinkhuis.

Als portefeuillehouder Financiën heb ik elk jaar een vaste voorspelbare cyclus van de jaarstukken. Dat gaat om de jaarrekening over het vorige jaar, de zomernota met de tussentijdse stand van zaken voor het lopende jaar, de kadernota voor de begroting van volgend jaar  en tot slot de begroting voor het volgende jaar. Tot zover niets bijzonders. Maar toch wel: want bijzonder in dit jaar 2024 wordt het voorstel voor het integraal programma voor de onderwijshuisvesting zoals collega Flip de Groot en ik dit binnenkort aan de raad presenteren. Dit is een langjarig programma, dat met veel geld gepaard gaat. Wij laten hiermee zien dat wij  nadrukkelijk investeren in de toekomstige generaties van Laren. Onze kinderen en kleinkinderen dus. Wij presenteren in het eerste kwartaal van 2024 ook de, door de Sportraad ontwikkelde, visie op sport en bewegen aan de raad. Onze fantastische sportverenigingen zijn daarbij de ruggengraat. Ook onderzoeken wij hoe onze openbare ruimte beter kan worden ingezet om bewegen voor jong en oud te stimuleren. Daarbij beginnen wij met het opknappen van de speeltuinen voor onze jongste inwoners.

En natuurlijk gaan wij in 2024 ook verder met onze  buurtbezoeken, waarin wij heel graag van u horen wat er beter kan in uw buurt. De buurtbezoeken in 2023  kenden een hoge opkomst. Ik hoop dat dit in 2024 ook  het geval is. Het eerste bezoek staat gepland op 20 maart op locatie Kostverloren/Zevenend.

Kortom, veel te doen in 2024. Graag tot een volgende ontmoeting!

Jan van Midden,
Wethouder