Wethouder J.G. (Jan) van Midden

Jan van MiddenPortefeuille

De heer J.G. (Jan) van Midden is 31 mei 2022 benoemd als wethouder en is 1e loco-burgemeester.

 • Financiën, waaronder belastingen en subsidiebeleid
 • Openbare ruimte en groen, waaronder riolering
 • Toezicht en handhaving
 • Sport
 • Grondzaken en vastgoed

 

Projecten

 • Project verkoop raadhuis
 • Uitvoering centrumvisie (ism wethouder De Groot)
 • Project verhuizing gemeentebestuur (ism wethouder Westerkamp)
 • Project onderwijshuisvesting (ism wethouder De Groot)

 

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • BEL bestuur
 • Bestuur Gooisch Natuurreservaat (GNR)
 • Aandeelhoudersvergadering Crailo
 • Bestuur gemeenschappelijke rioolwaterzuivering Gooiergracht

 

Overige nevenfuncties

 • Eigenaar Jan van Midden advies B.V.

 

Columns in huis-aan-huisblad Larens Journaal