Column in Larens Journaal van 15 december 2023

Winter houtvuurtje gezellig, maar denk aan de buren…

Zeker als er buren zijn met longproblemen! Vooral traditionele open haarden leveren veel fijnstof op. Slecht voor de (mede)mens en het milieu. Er is tegenwoordig wel wat aan te doen. Te beginnen met het nakijken van de weersomstandigheden via www.stookwijzer.nu Bijvoorbeeld bij mist kan houtrook nog ernstiger gevolgen hebben en dan geldt de gouden regel om niet te stoken. Gebruik ook geen geverfd hout. Verder zijn er speciale rookkanaalfilters voor traditionele haarden. Deze filters vangen veel (fijn)stof af, maar niet genoeg om een stookwaarschuwing te negeren. 

Er zijn ook nieuwe houthaarden op de markt met een afsluiting (vaak van helder glas, zodat het gezellig blijft en er een zeer goede verbranding plaatsvindt). Let daarbij op het EPA-certificaat. Maar ook dan geldt de gouden regel om niet te stoken bij bepaalde weersomstandigheden. 

Voor vuurkorven luistert het nog veel nauwer. Het is nauwelijks voor te stellen dat ze geen overlast veroorzaken.

Groen Laren heeft gevraagd of wij houtstook niet kunnen verbieden of op zijn minst reguleren, maar dat kan niet: het is een exclusieve bevoegdheid van het Rijk. 

Het is dus zaak om rekening te houden met de buren en het milieu. Het is niet altijd gemakkelijk om een gesprek te beginnen met degenen die hiermee te weinig rekening houden. Maar nu is het de tijd van vrede dus bespreek met uw buren als u problemen ondervindt van stoken. Niemand gunt een ander longproblemen. Elkaar aanspreken is daarom effectiever dan zaken verbieden.

Flip de Groot,
Wethouder