Wethouder F.K. (Flip) de Groot

Flip de GrootPortefeuille

De heer F.K. (Flip) de Groot is 31 mei 2022 benoemd als wethouder en is 3e loco-burgemeester.

 • Economische zaken, toerisme en evenementenbeleid
 • Milieu & duurzaamheid
 • WMO, jeugd, welzijn
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs

Projecten

 • Uitvoering centrumvisie (ism wethouder Van Midden)
 • Project onderwijshuisvesting (ism wethouder Van Midden)

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Portefeuillehoudersoverleg HBEL
 • Bestuur Omgevingsdienst (OFGV)
 • Bestuur Tomingroep
 • Algemene vergadering MRA

Columns in huis-aan-huisblad Larens Journaal