Column in Larens Journaal van 1 september 2023

Politiek seizoen weer van start

Als u deze column leest, is het zomerreces voorbij. Op vrijdag 1 september start het politieke seizoen met een gezellig samenzijn van College van B&W, de Raad en staf van de gemeente Laren in de tuin van de ambtswoning. Ook al worden de wegen af en toe behoorlijk gekruist in de commissie- en raadsvergaderingen, de sfeer en saamhorigheid onderling is prettig. 

We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel: een mooi en prettig leven in Laren met al haar verschillende facetten én inwoners. Dat je vanwege visies en politieke standpunten van mening verschilt, is alleen maar gezond. Dat houdt een ieder ook scherp. Dat aspect van het werken in Laren vind ik heel plezierig. Dat heb ik in andere gemeenten wel anders meegemaakt. Laren kenmerkt zich toch door een saamhorigheid in de samenleving die ervoor zorgt dat iedereen om Laren en elkaar geeft en heeft men respect voor elkaar. 

Een punt van aandacht is wat mij betreft de verharding die ik toch bespeur op o.a. social media; er wordt niet altijd respectvol naar elkaar gereageerd. De beheerder van de goed gevolgde facebookpagina ‘Als Inwoner van Laren Praat Je Mee’, vroeg zich laatst af of de Facebookpagina nog wel een meerwaarde had. Bij sommige onderwerpen reageert een aantal mensen nogal fel naar elkaar en probeert hun gelijk te halen/te krijgen. Gelukkig waren er veel positieve reacties en blijft de Facebookpagina in de lucht.

Wij luiden het politieke jaar met elkaar in, hebben mooie momenten van verbinding en de goede gesprekken. En wij horen elkaars meningen respectvol aan. Ik wens ons mooie dorp Laren toe dat wij oprecht naar elkaar blijven luisteren want alleen samen maken wij ons dorp nog mooier én leefbaarder. 

Frits Westerkamp,
Wethouder