Column in Larens Journaal van 12 mei 2023

Ons Laren In het coalitieakkoord staat nadrukkelijk, dat wij als gemeente niet alles kunnen regelen en oplossen. Wij hebben daar onze inwoners, ondernemers en andere betrokken mensen uit onze samenleving bij nodig. Laren is niet alleen van de gemeente; Laren is van ons allemaal.

Met uw invloed maken wij met elkaar betere plannen en zorgvuldigere besluiten. Dat betekent niet dat iedereen het dan altijd met elkaar eens is. De waterberging op de Brink is daar een goed voorbeeld van. In een gezamenlijk proces met de samenleving is de Coeswaerde als natuurlijke vijver als beste naar voren gekomen. Het heeft een uitgebreid proces van inwonersbetrokkenheid gekend en toch is er een groep inwoners die het er niet mee eens is. Dat is iets dat ook bij andere onderwerpen gebeuren gaat. Dat is ook niet erg. 

Belangrijk is dat de gemeente u vraagt mee te denken, mee te praten en mee te doen bij het ontwikkelen van beleid en plannen. Omdat het bij verschillende onderwerpen gebeuren gaat, is het risico groot dat het overzicht waar informatie te vinden is, op een gegeven moment zoek is. Vandaar dat wij een overkoepelende naam voor alles waarbij uw inbreng welkom is, gebruiken: ‘Ons Laren’. 

U vindt er informatie over het burgerpanel van Laren, de buurtbezoeken van leden van het college, maar ook onderwerpen waar wij al trajecten voor hebben ingezet als Laren Regenklaar en Parkeren bij Singer. Ook onderwerpen waar wij u digitaal voor raadplegen zijn er te vinden als de Woonvisie Laren/Blaricum, het Groenbeleidsplan en straks het opstellen van de Verkeersvisie. 

Op de homepage van deze website vindt u de button Ons Laren. Doe mee en laten we samen van Laren ons Laren maken!

Frits Westerkamp,
Wethouder