Wethouder F. (Frits) Westerkamp

PortefeuilleFrits Westerkamp

De heer F. (Frits) Westerkamp is 31 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.

 • Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder omgevingswet
 • Verkeer en vervoer
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Inwonersbetrokkenheid en bestuurlijke vernieuwing
 • Brinkhuis, inclusief bibliotheek
 • Monumenten
 • Vergunningen
 • Communicatie, waaronder Larens Journaal

Projecten

 • Project Crailo
 • Project Laren Regenklaar
 • Project verhuizing gemeentebestuur (ism wethouder Van Midden)

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Vereeniging Alkmaar Ontzet
 • Voorzitter Stichting Vrienden circus in de zorg
 • Voorzitter Stichting tot het behoud van Alkmaar Ontzet
 • Beschermheer Harmonieorkest Soli Deo Gloria
 • Coach/Eigenaar Coach Politiek Lokaal
 • Associate partner Transitium Groep
 • Lid Scoutingcommissie lokale partijen VNG

Columns in huis-aan-huisblad Larens Journaal