Wethouder F. (Frits) Westerkamp

PortefeuilleFrits Westerkamp

De heer F. (Frits) Westerkamp is 31 mei 2022 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.

  • Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder omgevingswet
  • Verkeer en vervoer
  • Wonen en Volkshuisvesting
  • Inwonersbetrokkenheid en bestuurlijke vernieuwing
  • Brinkhuis, inclusief bibliotheek
  • Monumenten
  • Vergunningen
  • Communicatie, waaronder Larens Journaal

 

Projecten

  • Project Crailo
  • Project Laren Regenklaar
  • Project verhuizing gemeentebestuur (ism wethouder Van Midden)

 

Overige nevenfuncties

  • Voorzitter Vereeniging Alkmaar Ontzet
  • Voorzitter Stichting Does Goed
  • Voorzitter Stichting Vrienden circus in de zorg
  • Voorzitter Stichting tot het behoud van Alkmaar Ontzet
  • Beschermheer Harmonieorkest Soli Deo Gloria
  • Coach/Eigenaar Coach Politiek Lokaal
  • Associate partner Transitium Groep
  • Lid Scoutingcommissie lokale partijen VNG

 

Columns in huis-aan-huisblad Larens Journaal