Wethouder A.H.M. Stam

De heer A.H.M. (Ton) Stam is 2e locoburgemeester van gemeente Laren.

Portefeuille

 • Grondzaken en vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting)
 • Vergunningen en bouw- en woningtoezicht
 • Ruimtelijke ordening, waaronder invoering Omgevingswet
 • Project Crailo
 • Volkshuisvesting
 • Monumentenbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare ruimte en groen
 • Duurzaamheid en milieu
 • Sport en zwembad

 

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Bestuur GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

 

Nevenfuncties (bezoldigd)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Skyline DX b.v. te Rotterdam
wethouder Ton Stam