Wethouder A.H.M. Stam

De heer A.H.M. (Ton) Stam is 2e locoburgemeester van gemeente Laren.

Portefeuille

 • Grondzaken en gebouwenbeheer
 • Vergunning
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplannen
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Monumentenbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare ruimte
 • Duurzaamheid en milieu
 • Sport en zwembad
 • Bomenbeleid en groenbeheer

Projecten

 • Crailo
 • Centrumplan

 

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Lid Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

 

Nevenfuncties (bezoldigd)

 • Commissaris Tinguely Holding b.v. te Utrecht
 • Commissaris Skils B.V. te Leiden                                       
 • Adviseur Skyline DX b.v. te Rotterdam

 

wethouder Ton Stam