Toespraak uitreiking Koninklijke Erepenning De Papegaai 25 juni 2021

Op vrijdag 25 juni 2021 hield burgemeester Nanning Mol deze toespraak tijdens de uitreiking Koninklijke Erepenning aan het Toneelgezelschap De Papegaai.

Dames en heren, 

Welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. In het bijzonder heet ik alle leden van Toneelgezelschap De Papegaai welkom. Om u draait het immers vandaag. 

Ik voel mij zeer vereerd dat ik vandaag een Koninklijke Erepenning aan u mag uitreiken. En ik ben er trots op dat Laren zo’n actief Toneelgezelschap heeft met maar liefst 500 leden! 

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen en instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Een Koninklijke Erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van een 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar. Aan deze vereiste voldoet De Papegaai ruimschoots. 

Eigenlijk had deze plechtigheid dan ook vorig jaar moeten plaatsvinden, toen uw vereniging 100 kaarsjes uitblies. Maar corona gooide roet in het eten.

U ontvangt niet zomaar een Koninklijke Erepenning. Graag licht ik toe waarom De Papegaai deze verdient. Daarvoor neem ik u mee terug in de tijd. 

De geschiedenis van De Papegaai begint op een gure novemberavond in 1920 wanneer bij een groepje inwoners van Laren, bijeengebracht door mejuffrouw Westerling, het idee tot de oprichting van een literaire club ontstaat. Op voorspraak van de aanwezige mejuffrouw Van den Bergh Eijsenga wordt echter besloten er een toneelclub van te maken. En zo ontstond de: Larensche Toneelclub 'De Papegaai'.

Op 13 december 1941 moest de toenmalige voorzitter, de heer Smit, in de ledenvergadering meedelen dat de bezetter het voortbestaan van De Papegaai onmogelijk maakte. Hij stelde voor de boeken in zijn kluis te stoppen en tot 1945 ging De Papegaai op stok. Met de historische woorden: 'Het ga U wel, in persoon, en op de planken. Ik hoop U, zoo nu en dan tusschen de coulissen nog eens terug te zien', sloot hij de vergadering. 

Na de Tweede Wereldoorlog pakte De Papegaai met veel energie de draad weer op en in het voorjaar van 1946 werd de eerste voorstelling sinds de bevrijding opgevoerd.

Van 1946 tot 1956 werd er gespeeld in het beroemde Hotel Hamdorff. Tot in 1956 Singer werd geopend. Mevrouw Anna Singer, die ter nagedachtenis aan haar man William Singer het museum Singer had gebouwd, was zo onder de indruk van De Papegaai dat zij de concertzaal ook voor toneeluitvoeringen geschikt liet maken. Zij verbond daar een voorwaarde aan: De Papegaai zou voortaan al haar voorstellingen in Singer spelen! Een voorwaarde, waaraan nog steeds met plezier wordt voldaan.

Na de oorlog ging uw vereniging door met het spelen van toneel. Vaak onder regie van bekende regisseurs, zoals Jan Musch, Mieke Verstraete, Arend Hauer, Henk van Ulsen of Ursul de Geer. Zelf bekende en professionele acteurs en actrices van naam die graag de regie van een toneelstuk van De Papegaai op zich namen. En nemen.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Erepenning is dat de vereniging of instelling wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien moet staan en tussen soortgelijke verenigingen een algemeen erkende plaats dient in te nemen. De vereniging moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden. 

Aan deze eisen voldoet uw vereniging absoluut.

De Papegaai presenteert stukken op hoog niveau en boeit en inspireert haar publiek. 

In de afgelopen 100 jaar heeft De Papegaai haar activiteiten veel verder verbreed door, naast toneel, ook andere podiumdisciplines aan het repertoire toe te voegen. 

Eind jaren 50 werden de eerste uitstappen naar het cabaret gemaakt. Om ook jongeren voor toneel te interesseren, werd in 1963 de 'Jonge Papegaai' opgericht.

En het cabareteske diner chantant 'De Gevulde Papegaai' staat volledig in het teken van muziek en zang en staat al jaren garant voor uitverkochte avonden.

Vanuit theater Singer Laren heeft uw vereniging zich ontwikkeld tot een volledig 'multidisciplinair' podiumkunstgezelschap met een cultureel aanbod, niet alleen gericht op Laren, maar op het hele Gooi. U organiseert zang- en tekstworkshops, masterclasses met bekende acteurs en regisseurs en diner chantants met live orkest. De Papegaai is een amateurtoneelgezelschap met een hoge mate van professionaliteit. Zowel qua inhoud, inzet en uitstraling. En u weet in tijden dat het verenigingsleven in brede zin te kampen heeft met teruglopende ledentallen, uw ledenaantal juist te verhogen. 

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Erepenning is dat de activiteiten van de vereniging van bijvoorbeeld culturele of maatschappelijke aard dienen te zijn. Ook hieraan voldoet u ruimschoots.

Uw Toneelgezelschap is van grote waarde voor de Larense samenleving. Een waarde die verder reikt dan alleen het aanbieden van toneel en cabaret. De Papegaai is al meer dan 100 jaar een tweede thuis voor vele generaties vrijwilligers die op het toneel of achter de coulissen een bijdrage leveren. 

En nu kom ik aan het slot en verzoek ik u allen even te gaan staan. Ik verzoek uw voorzitter, de heer Niels Onkenhout, naast mij te komen staan. Want…

De bijzondere verdiensten van Toneelgezelschap De Papegaai en haar leden zijn niet onopgemerkt gebleven. 

Als burgemeester van Laren mag ik, namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, daarom de Koninklijke Erepenning aan uw Toneelgezelschap overhandigen. 

Van harte gefeliciteerd!

De voorzitter van uw Toneelgezelschap, Niels Onkenhout, zal de Koninklijke Erepenning namens het Toneelgezelschap De Papegaai in ontvangst nemen.