Toespraak uitreiking Gemeentelijke Erepenning Remco Wessels 22 augustus 2022

Nanning Mol hield tijdens de uitreiking Gemeentelijk Erepenning de volgende toespraak op 22 augustus 2022.

Beste mensen,

Welkom in de raadzaal van de gemeente Laren. Wij zijn hier voor een feestelijke reden.

Namelijk om ons respect te tonen en onze dankbaarheid te uiten aan een heel bijzonder mens: Remco Wessels.

Beste Remco, 

Al bijna 43 jaar ben je werkzaam bij de politie in Laren. Alles heb je meegemaakt. En wat je hebt meegemaakt, maar ook hoe je daarmee bent omgegaan, maakt dat velen je kenmerken als een waardevol en bijzonder mens.

Je werkt ontzettend lang in ons dorp. Zo lang, dat het begin van jouw carrière inmiddels voor ons een beetje in nevelen is gehuld. Gelukkig bood Paul van der Maas, oud-collega van jou bij de politie en betrokken bij de werving van agenten, aan ons hierover te informeren. 

Eind jaren 70 werd het mogelijk, als gevolg van een nieuw formatie & sterktebesluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om het gemeentelijke politiekorps van Laren uit te breiden met 6 fte. Dit was een enorme toename op een korpsgrootte van destijds al 36 personen.
 
In overleg met de toenmalige burgemeester is vervolgens besloten om te kiezen voor 6 jonge, in plaats van ervaren politieagenten, omdat het korps van Laren al behoorlijk op leeftijd was. 

Deze groep is geworven en geplaatst op de Politieopleidingsschool Noord-Holland te Amsterdam met als gevolg dat na een jaar de burgemeester 6 aspiranten kon bevorderen tot agent. 

En 1 van die aspiranten was jij. Op 1 oktober 1979 startte je opleiding en op 1 oktober 1980, mijn geboortejaar, ging je in Laren aan de slag.

Het lukte je om hier vrij snel een kamer te vinden, zodat je kwam te wonen op korte afstand van het bureau.

Na een inwerkperiode waarbij je door ervaren politiemannen werd begeleid, bleek al snel dat Laren er een gedegen agent rijker was geworden. 

Een agent die al zeer serieus was, maar niet schroomde om af en toe met collega’s veel plezier te maken. 

Je was van alle 6 duidelijk een jongen die zich thuis voelde in het Larens Gemeentelijk Politiekorps en je pakte dan ook alles aan. 

Zowel op gebied van de dienstuitvoering als privé was jij bij velen graag gezien. Je rijzige gestalte maakte tevens dat je al snel overwicht en gezag kreeg in het dorp… En daardoor geliefd bij de burgemeester!

Theo Hendriks heeft fijne herinneringen aan je Remco, ik heb lang met hem over je gesproken. Hij omschrijft je als bijzonder integer, verbonden met het dorp en een agent die het echte handwerk kent. Vanaf zijn vakantieadres groet hij jou en u allen. 

Dat geldt ook voor zijn opvolger Elbert Roest. Ook hij spreekt zijn warme waardering uit voor de samenwerking met je en je tomeloze inzet.

In totaal heb jij 4, eigenlijk 5 want nog een paar maanden Elsen, burgemeesters in Laren meegemaakt. En een steeds kleiner wordend korps mogen ervaren. Al wist Hendriks mij te vertellen dat zelfs met 40 agenten - die uitsluitend in de gemeente Laren werkten - inwoners al klaagden over te weinig blauw op straat. 

Vandaag de dag hebben we 2 wijkagenten en veel ondersteuning vanuit de regio. En een relatief veilig dorp. Dat hebben we in aanzienlijke mate aan jouw inzet te danken. 

Jij hebt je buitengewoon ingespannen om in Laren de focus te leggen op preventie, een robuust sociaal netwerk in de wijk op te bouwen, korte lijnen te hanteren met de gemeente, verenigingen en bedrijven en de oprichting van buurtpreventieverenigingen. 

De eerste BPV in Laren, Alert, werd 35 jaar geleden opgericht. 

Jij hebt over Alert aan mij nog een mooi verhaal geschreven dat ik de aanwezigen hier niet wil onthouden: 

Wat ik me herinner is dat Dhr. Vonk een van de oprichters was. Hij woonde op de hoek van Esseboom en de Werkdroger. Albert Bijlsma was de toenmalige korpschef en Hendriks de burgemeester. De gemeentepolitie Laren was gehuisvest in de Prinsemarij op de Sint Janstraat 1 achter de trappen waar Sint Nicolaas wordt ontvangen.

Alert werd opgericht na een golf van inbraken in de wijk. Vonk kwam met regelmaat op het politiebureau van de gemeentepolitie in Laren. Hij keek over de schouder van de toenmalige chef van de recherche, dhr. Hacquebard, mee in de dagrapporten.

U hoort het, zo ging dat dus vroeger.

Na Alert volgde de oprichting van nog 15 BPV’s, waar jij een belangrijke hand in hebt gehad. Samen houden zij korte lijnen met de inwoners in hun wijk. En helpen ze ons door te investeren in preventie en de sociale cohesie. Jij staat ook nauw met hen in contact en voorziet hen regelmatig van informatie en nieuws en hebt daarmee een voorbeeld gegeven voor hoe samenwerking tussen politie, inwoners en gemeente goed vorm te geven. Je bent daarmee een grondlegger van die samenwerking in en buiten Laren.

En naast de BPV’s onderhoud je nog een geheel eigen informeel netwerk van bewoners, ondernemers, de BOA’s en collega’s bij de gemeente. 
 
Remco, 

Al bijna 40 jaar waak jij over onze veiligheid. Dit is echt jouw dorp. Je hebt veel mensen zien komen en gaan. Je hebt Laren zien veranderen. Ook de Openbare Orde en de Veiligheid heb je zien veranderen en vernieuwen. Van enorme hoge inbraakcijfers tot een vlucht van de criminelen naar de digitale wereld. Van openbare dronkenschap tot junks die hele straten op stelten zetten. Van onbegrepen mensen die hulp nodig hebben tot ernstig verwarde personen. Pyromanen. Moord op mensen uit het criminele milieu, zelfmoord en familiedrama’s, kinderen aan de lachgas. Woninguitzettingen. Ondanks de geringe omvang van ons dorp, heb je hier de uitersten van het menselijke leven van dichtbij meegemaakt. 

De wereld verandert doorlopend. Ook bij de politie en bij de gemeente is veel veranderd.

In die veranderende wereld ben jij altijd dicht bij jezelf en je normen en waarden gebleven. En je bent nog steeds een agent die werkt in de wijk, dichtbij mensen.

De wijze waarop wij in Laren over de Openbare Orde en de Veiligheid waken, is voor een belangrijk deel door jou vormgegeven. 

En daarmee is door jou de rol van wijkagent op een hele moderne manier ingevuld waar wij allemaal iets van kunnen leren. Namelijk dat wij, als het gaat over veiligheid, niet alleen maar naar de politie moeten  kijken voor meer handhaving, maar allemaal onze verantwoordelijkheid moeten pakken en een rol spelen in het veilig houden van de samenleving. 

Dat we daarbij over grenzen kijken, contacten leggen en samenwerken. 
In die contacten heb jij als zeer ervaren wijkagent naast handhaver ook succesvol de rol van coach en adviseur vervuld. Dat was de sleutel tot veel van de successen in het bewaren van de orde.

Dus Remco,
 
Samen mogen wij concluderen dat jij je dienstjaren in Laren op uitzonderlijke wijze hebt vervuld. 

Je inzet kunnen we kenmerken als betrokken, sociaal, loyaal, integer en creatief. En je aanwezigheid is zo vanzelfsprekend, dat we je best als immaterieel lokaal erfgoed kunnen beschouwen.

Remco, wij zijn je heel erg dankbaar voor je inzet en je loyaliteit aan ons dorp. Daarom wil ik je graag, namens alle inwoners, de gemeentelijke erepenning overhandigen. 

Gefeliciteerd!