Toespraak installatie gemeenteraad 30 maart 2022

Nanning Mol hield tijdens de raadsvergadering op 30 maart 2022 de volgende toespraak.

Op dit moment vinden ook de informerende gesprekken plaats over de vorming van een coalitie. Sommigen beschouwen een plek in de coalitie of het college als het hoogst haalbare. Dat is niet het geval.

Het hoogste, dat hebt u al behaald. De gemeenteraad is namelijk het hoogste orgaan in het gemeentebestuur. 

U staat vanaf vandaag aan het roer van onze gemeente. En u hebt een enorme gereedschapskist met instrumenten ter beschikking waarmee u invloed kunt uitoefenen. U kunt vragen stellen en onderwerpen agenderen. U kunt moties en amendementen indienen op voorstellen van het college. U kunt het college vragen om problemen op te lossen. Maar u kunt ook zelf oplossingen aandragen door initiatiefvoorstellen te doen. 

De komende weken hebben wij samen met de medewerkers van de BEL voor u een inwerkprogramma georganiseerd waarin u helemaal wordt meegenomen in uw taken en bevoegdheden en hoe u deze kunt toepassen. Hierin geven we ook speciaal aandacht aan het thema integriteit en het integer handelen aan leden van het gemeentebestuur. Maar er zijn een paar dingen die ik graag onder uw aandacht wil brengen die niet passen in een inwerkprogramma:

Om te beginnen hoop dat ik dat we de vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad niet alleen gebruiken om te discussiëren of we voor of tegen een voorstel zijn. Maar dat we samen ook kijken of we een voorstel beter kunnen maken en de vergaderingen dus ook benutten als een creatieve ruimte.

Dat vraagt dus ook een college van burgemeester en wethouders dat zo nieuwsgierig is naar de ideeën van de gemeenteraad, dat ze niet alleen maar dichtgetimmerde voorstellen doet, maar ook ruimte geeft aan de commissieleden en de raadsleden om mee te kneden aan een voorstel. 

Dat vraagt tegelijkertijd ook van u dat we deze ruimte niet gebruiken om elkaar meteen met knuppels te lijf te gaan. Of om alleen maar tegen te zijn. Afkraken is het makkelijkste wat er is. Maar laten we de start van een nieuwe raadsperiode ook beschouwen als de start van een nieuwe samenwerking waarin we allemaal ons beste beentje voorzetten. En vanaf nu weer in deze zaal met elkaar over de inhoud praten, in plaats van buiten deze zaal over elkaar praten. 

U krijgt 2 mooie cadeaus bij aanvang van uw raadslidmaatschap:

  • Ten eerste een klein dorp bomvol slimme en creatieve inwoners. Zij vormen een intellectueel kapitaal dat u kunt inzetten bij het oplossen van onze problemen. 
  • Ten tweede geweldige ondersteuning in de vorm van een betrokken griffie, een zeer kundige gemeentesecretaris en een organisatie met betrokken medewerkers die, zelfs na 2 jaar coronacrisis, een overspannen arbeidsmarkt en een hele hoge werkdruk, u nog steeds buitengewoon deskundig en loyaal ondersteunen. Daar hoort wel een waarschuwing bij. Want Laren is een klein dorp. Met een kleine organisatie. Al uw wensen moeten wel door een heel klein pijpje. 

Raadsleden, er liggen veel uitdagingen. Het werk roept. Laten we aan de slag gaan. 

Ik hoop dat u stevig bent in het debat, maar zacht op de onderlinge relatie. En… hoewel we op inhoud zeker van mening mogen verschillen en elkaar scherp moeten houden, hoop dat ik we in de regio en daarbuiten altijd eendrachtig en trots ons fantastische dorp zullen vertegenwoordigen!