Terugblik op 2021 in Larens Journaal van 7 januari 2022

burgemeester Nanning MolBeste inwoners van Laren,

Door de coronamaatregelen organiseren wij in januari geen nieuwjaarsbijeenkomst. Daarom gebruiken we graag deze eerste editie van het Larens Journaal 2022 om met u terug te kijken op 2021. Ondanks corona is het leven in ons mooie dorp doorgegaan en zijn er veel mooie dingen gerealiseerd. 

We hebben onwaarschijnlijk veel gevraagd van iedereen die werkt in de gezondheidszorg, het onderwijs en bij de politie of als BOA. Hun inzet vraagt onze waardering en respect.

Verenigingen, vrijwilligers en ondernemers bedachten allerlei creatieve oplossingen, zodat wij als inwoners toch konden sporten, genieten van kunst en onze lokale winkels en horeca konden bezoeken. Ook de kermis en de sinterklaasintocht waren in aangepaste vorm een succes. En veel inwoners waardeerden dit jaar weer de kerststollenactie. 

Het gemeentebestuur ging natuurlijk ook door met allerlei gemeentelijke zaken. Er zijn veel besluiten genomen en uitgevoerd. In deze korte terugblik neem ik u graag mee in een aantal hoogtepunten uit het werk van uw wethouders Peter Calis, Ton Stam en Jan den Dunnen en de gemeenteraad.

Ik hoop dat we ook in 2022 samen kunnen genieten van ons mooie dorp en van elkaar. We weten dat we nog een tijdje moeten leven met een grieppandemie, maar het lukt ons steeds beter onszelf en elkaar te beschermen. Het zou mooi zijn als we het openbare leven weer meer ruimte kunnen geven. En dat grote evenementen, zoals Koningsdag en de Sint Jansprocessie, weer kunnen doorgaan in 2022.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Laren wens ik u een gezond, voorspoedig en gelukkig 2022!

Nanning Mol, burgemeester

Terugblik 2021

Het gemeentebestuur van Laren, bestaande uit de gemeenteraad en het college van B&W, heeft het afgelopen jaar veel besluiten genomen en uitgevoerd, ondanks corona. In deze terugblik presenteren wij u een klein aantal belangrijke punten:

Ondersteuning

Inwoners die iets meer ondersteuning nodig hebben, willen we goed op weg helpen. In 2021 is hier extra in geïnvesteerd. 

Formulierenspreekuur

In oktober startte het formulierenspreekuur van Humanitas. Voor inwoners die hulp kunnen gebruiken bij brieven of formulieren is er elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 een inloop in het Brinkhuis. Wethouder Jan den Dunnen:

Sommige formulieren of brieven zijn lastig te begrijpen of juist heel uitgebreid. Dan is het fijn als iemand meekijkt en kan helpen bij het invullen ervan.

Wethouder Jan den Dunnen zit aan een tafel met 2 mensen met laptops en formulieren
Wethouder Jan den Dunnen bezoekt formulierenspreekuur

Informatiepunt

In de bibliotheek van Laren kunt u, buiten de gebruikelijke spreekuren, bij een nieuw informatiepunt terecht met vragen over de landelijke overheid. Bijvoorbeeld, hoe activeer ik mijn DigiD? Of hoe vraag ik AOW aan? 

Koffieochtend

Voor inwoners die minder mobiel zijn en er toch even uit willen, is er elke donderdag een koffieochtend in het Brinkhuis. Ook startte afgelopen jaar de King Arthur Groep met dagbesteding voor ouderen met beginnende dementie. Deze ontmoetingen zijn bij ‘Schering & Inslag’.

Wethouder Jan den Dunnen geeft een bos bloemen aan een mevrouw van de King Arthurgroep Laren
Wethouder Jan den Dunnen bezoekt de King Arthur Groep

Mantelzorgcompliment blijft

Mantelzorgers konden ook in 2021 weer een geldbedrag van de gemeente krijgen als waardering voor hun werk als mantelzorger.

Praktijkondersteuner jeugd GGZ

De vraag naar goede jeugdhulp stijgt. De gemeente en de huisartsen in Laren besloten om een praktijkondersteuner jeugd GGZ aan te stellen. Deze praktijkondersteuner heeft de deskundigheid om kinderen en ouders snel en in eigen dorp te helpen. In januari 2022 vindt nadere invulling plaats. 

Sport en bewegen

De afgelopen periode hebben we geleerd hoe belangrijk het is om onszelf en elkaar gezond te houden. Beweging hoort daarbij. De gemeente ondersteunde in 2021 sportverenigingen met subsidies. 

Nieuw clubhuis SV Laren ‘99

Begin september opende wethouder Ton Stam het nieuwe clubhuis van SV Laren ’99. Het vernieuwde clubhuis is tot stand gekomen dankzij de grote inspanningen van vele vrijwilligers, de financiële steun van leden en sponsors en met een belangrijke investeringssubsidie van de gemeente. Wethouder Ton Stam:

Met goede sportaccommodaties kunnen we de leefbaarheid van de Larense samenleving verbeteren en zo bijdragen aan het voorkomen van maatschappelijke problemen.

Wethouder Ton Stam spreekt op tribune van SV Laren '99
Wethouder Ton Stam opent clubhuis SV Laren ’99

Beweging voor de allerkleinsten

Onderdeel van het lokale Sportakkoord is Nijntjegym voor basisschoolleerlingen van groepen één en twee. In 2021 startten de beweegcoaches met het begeleiden van beweeglessen waarin kinderen wekelijks speelplezier hebben en tegelijkertijd alle basisvormen van bewegen leren. 

Wethouder Ton Stam staat in een gymzaal waar kinderen gymmen onder begeleiding van een buurtsportcoach
Wethouder Ton Stam bezoekt Nijntjegym

Wonen

In 2021 zijn er woningbouwprojecten afgerond en stemde de raad in met de ontwikkeling van nieuwe woningen. 

Houtzagerij

In het centrum, op het terrein van de voormalige Houtzagerij, staat een nieuwe wijk met 36 woningen.

Golden River

Het bekende restaurant aan de Stationsweg werd afgelopen september definitief gesloopt. Op de plek van Golden River komen appartementen. In november startten de bouwwerkzaamheden. Wethouder Ton Stam:

Het nieuwbouwcomplex La Gare koppelt historische architectuur aan ultramodern wooncomfort en vormt met zijn twaalf luxueuze appartementen de entree van ons prachtige dorp. Ik wens de toekomstige bewoners een mooie toekomst en ben blij dat de bouw van La Gare nu voorspoedig van start is gegaan!

Harmen Vosweg

In november ondertekenden wethouder Ton Stam en ontwikkelingsmanager Martijn Ketelaar (woningcorporatie Het Gooi en Omstreken) een overeenkomst voor de bouw van 8 sociale huurwoningen op het perceel aan de Harmen Vosweg. Daar staan op dit moment 2 huurwoningen. Deze maken plaats voor 2 rijtjes van 4 woningen. Die zijn bestemd voor senioren en kleine huishoudens. Aan het plan is enkele jaren gewerkt, mede in overleg met een vereniging van buurtbewoners. 

Crailo

De gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren gingen in juli 2021 unaniem akkoord met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Crailo. Binnen een groen, energiepositief, circulair en biodivers buurtschap worden de komende jaren 590 woningen gebouwd waarvan een derde sociaal. Ook is er plaats voor 5 hectare bedrijventerrein. Een uniek project!

Ligweide

De gemeenteraad stemde in november in met de plannen voor de bouw van 10 hofjeswoningen in de betaalbare sector en 2 vrijstaande woningen op de voormalige ligweide van zwembad De Biezem. Verwachte start van de bouw is 2022. 

Laren Regenklaar

Het project Laren Regenklaar was in 2021 goed op weg. Laren wil in 2025 bestand zijn tegen hevige regenbuien. De gemeente is volop bezig met de uitwerking en uitvoering van het zogenoemde Masterplan voor Laren Regenklaar. Een aantal projecten is in 2021 afgerond. En in veel gebieden vinden er nu werkzaamheden plaats. Kijk ook eens op www.larenregenklaar.nl

brandweerman die een leerling helpt met een brandweerspuit. Wethouder Peter Calis kijkt mee
De regenklaar gemaakte schoolpleinen van de Larense Montessorischool worden officieel opgeleverd in aanwezigheid van wethouder Peter Calis

Singer Laren

Eind november tekende wethouder Peter Calis namens de gemeente de subsidieovereenkomst met algemeen directeur van Singer Laren, Evert van Os. Naast de hoogte van de subsidie, staan in de overeenkomst ook andere afspraken. Zoals het gratis toegankelijk maken van het museum voor inwoners van Laren tijdens 2 weekenden per jaar. Wethouder Calis:

Singer Laren is een enorm belangrijke voorziening in onze gemeente. Ik ben ook heel blij dat we voor de komende jaren afspraken hebben gemaakt die vastgelegd zijn in een overeenkomst. Dat is in goed overleg met elkaar gegaan en daar mogen we best heel trots op zijn.

Wethouder Peter Calis en directeur Singer Laren ondertekenen de overeenkomst
Wethouder Peter Calis tekent subsidieovereenkomst met directeur Singer Laren

Centrumplan

In 2021 beloofde de gemeente Laren om het centrum van het dorp aantrekkelijker te maken. Zodat het nog leuker wordt om Laren te bezoeken. En om de lokale economie een impuls te geven. 

De aanpassingen zijn allereerst gericht op de openbare ruimte. Zoals het vernieuwen van al het straatmeubilair als bankjes en prullenbakken, het aanbrengen van bewegwijzering, het extra schoonmaken van het centrum. En bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van het pleintje op de hoek van de Drift en de Naarderstraat. In de volgende fases komen dan aan de orde: aanpassing/reconstructies van wegen, en het aantrekkelijker maken van het winkelaanbod en bijbehorende evenementen en arrangementen in samenwerking met Bijzonder Laren.

Volgens verantwoordelijk wethouders Ton Stam en Peter Calis heeft het centrum na de zware tijden door de coronacrisis een opknapbeurt nodig.

Veel organisaties en ondernemers hebben een bijzonder zware tijd achter de rug. Met dit revitaliseringsplan willen we een impuls geven aan de economische vitaliteit van het centrum en daarmee van het dorp.