Nieuwjaarstoespraak 2023 burgemeester Mol

Hieronder leest u de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Nanning Mol.

Goedenavond Laarders, oude, jonge en nieuwe Laarders, en Oekraïense Laarders.
De gemeente Laren, dat zijn wij allemaal!
Welkom, allemaal, op uw nieuwjaarsreceptie!

Het is goed dat we elkaar vanavond kunnen ontmoeten. Want dit is de eerste nieuwjaarsreceptie die we, vanwege corona, sinds 3 jaar weer kunnen houden. 

Wij zijn vanavond bij elkaar om te proosten op het nieuwe jaar en om elkaar het allerbeste toe te wensen. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om met u terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op 2023. En, voordat we gaan proosten, wil ik ook enkele inwoners in het zonnetje zetten. Dit vanwege hun bijzondere inspanningen voor ons dorp. 

Terugblik

Een heerlijke decembermaand

Met plezier meld ik u dat de oud- en nieuwnacht in Laren goed is verlopen. Er was veel siervuurwerk, hier en daar een onverwachte knal. Maar wij hebben geen bijzondere incidenten gehad. Dat geldt ook voor de voorafgaande weken. Dat alles goed is verlopen, hebben wij te danken aan onze mensen bij de brandweer, de politie, onze BOA’s en de medewerkers van de BEL-organisatie. Want zij zijn aan het werk op de momenten dat wij thuis feestvieren. Graag vraag ik daarom uw applaus voor hun bijzondere inzet. 

De oud- en nieuwnacht was het slotakkoord van een heerlijke decembermaand waarin in ons dorp bol stond van de activiteiten. Iedereen kon genieten van een vrolijke ijsbaan, een geweldige lichtjesavond (georganiseerd door Eric Hurink en de Ole’blacks) en mooie concerten op verschillende plekken in het centrum, van de basiliek tot de Johanneskerk. Allemaal mogelijk gemaakt door betrokken inwoners. 

Ik heb genoten van de feestdagen. En met mij heel veel inwoners. Dat was een jaar geleden nog heel anders.

Terugblik op 2022

Aan de start van 2022 zaten wij nog in een volledige lockdown. Het sluitstuk van 2 jaar pandemie, maar wel eentje stevige beperkingen. Gelukkig konden we daarna beetje bij beetje afscheid nemen van de coronamaatregelen. 

Maar net op het moment dat we ons normale leven weer hadden opgepakt en de samenleving een beetje kon uitdeuken en op adem kon komen, viel President Poetin met zijn leger de Oekraïne binnen en ontstond een oorlog waar heel Europa in werd meegesleept. Veel Oekraïners moesten vluchten voor het allesverwoestende oorlogsgeweld. In heel Europa werden zij opgevangen. Ook in Laren. De medewerkers van de BEL-organisatie schakelden moeiteloos door van het uitvoeren van coronaregels naar het organiseren van slaapplekken en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben grootschalige opvang mogelijk gemaakt in het voormalig Rabobankgebouw en we konden veel mensen huisvesten bij inwoners thuis of in gehuurde huizen. Dat we dit als klein dorp zo goed hebben gedaan, is vooral te danken aan de betrokkenheid van eigen inwoners. Waaronder de mensen van het Burgerinitiatief Opvang Vluchtelingen en de Stichting Huurhuizen voor Oekraïne. Wij zijn hen als gemeentebestuur nog altijd veel dank verschuldigd. 

In maart hebt u ook een nieuwe gemeenteraad gekozen. Na deze verkiezingen zijn de raadsleden met elkaar gaan onderhandelen. Dit leidde tot een nieuwe coalitie van Larens Behoud, VVD en D66. Met elkaar sloten zij akkoord, getiteld: ‘Vertrouwen in Laren’. 3 nieuwe wethouders traden vervolgens aan: Frits Westerkamp, Jan van Midden en Flip de Groot. Een nieuwe gemeenteraad. En een nieuw college van burgemeester en wethouders. Althans, nieuwe wethouders, want ik ben gebleven. Samen vormen wij, gemeenteraad en college, het gemeentebestuur. En ook uw nieuwe gemeentebestuur probeert op de Larense schaal de uitdagingen waar wij voor staan passend op te lossen. Nadrukkelijk samen met u. 

Opgaven

De uitdagingen waar wij lokaal voor staan, worden voor een groot deel beïnvloed door de opgaven waar heel Nederland voor staat. En die zijn het afgelopen jaar, mede door de spanningen met Rusland, alleen maar groter geworden:

  • Wij hebben een groot tekort aan woningen. 
  • We ondervinden dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering. 
  • We hebben een opgave om de uitstoot van stikstof terug te brengen. 
  • De alsmaar stijgende vraag naar goede zorg voor jong en oud moeten we op een andere manier beantwoorden. 
  • Steeds meer vluchtelingen zijn op weg naar Europa, waardoor de opvang in Ter Apel overloopt. 
  • Door de oorlog in de Oekraïne is energie een nog schaarser goed geworden, waardoor de vaste lasten voor veel bedrijven en huishoudens fors zijn gestegen. 
  • Wat weer tot gevolg heeft dat alle producten en diensten duurder worden, waaronder de dagelijkse boodschappen. 

Vooruitblik op 2023

Naast lokale plannen en ambities vinden ook deze opgaven en uitdagingen hun plek op de agenda van het gemeentebestuur van Laren. En dus ook in de begroting voor het jaar 2023. Een jaar waarin wij ook als kleine gemeente op alle fronten moeten leveren. Daarom hecht ik eraan om hier nogmaals te memoreren dat deze begroting door de gemeenteraad unaniem is aangenomen. Dat is uniek. En ook een belangrijk signaal van de gemeenteraad. Zij willen in deze tijd uitstralen dat bij de start van een nieuwe raadsperiode en in een tijd vol onzekerheden eensgezindheid belangrijk is. En dat wij ook al onze inwoners willen betrekken bij de plannen en de voorstellen die het gemeentebestuur maakt. Bijvoorbeeld door middel van thematafels waar inwoners hun ideeën en suggesties kunnen inbrengen om zo vorm te geven aan ons dorp. 

Dat is misschien wel het leidend thema van het gemeentebestuur voor de komende jaren: we doen het echt samen, hoe ingewikkeld de opgaven soms ook zijn. Zo gaat Jan van Midden in 2023 op bezoek in elke buurt in Laren om met u in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter zou kunnen in uw buurt. Samen met de sportraad gaat hij een visie op sport en bewegen in Laren schrijven en de positie van onze sportverenigingen verstevigen. En als wethouder van financiën is hij ook verantwoordelijk voor de belangrijkste randvoorwaarde voor een zelfstandig Laren: een meerjarig sluitende begroting. Wethouder Frits Westerkamp is druk doende met woningbouw voor alle generaties en elke portemonnee en met een betere verkeersafwikkeling in ons dorp. Ook pakt hij de huisvesting van vluchtelingen op. En hij leidt de verhuizing van het college, de staf en de griffie naar het Brinkhuis. Wethouder Flip de Groot is bezig met een meerjarige aanpak voor een duurzamer Laren, de economische ontwikkeling van ons dorp en met goede organisatie van de zorg en de sociale ondersteuning van onze inwoners. Mij kunt u aanspreken op alles wat met cultuur en openbare orde en veiligheid te maken heeft. Het college pakt ook samen onderwerpen op, zoals de toekomst van ons centrum en de huisvesting van onze scholen. Wij willen nadrukkelijk investeren in onze toekomstige generaties. Op al deze thema’s trekken we natuurlijk niet alleen nauw op met u, de gemeenteraad en de jongerenraad, maar ook met onze buren in de Gooi en Vechtstreek. 

Of minder auto’s of meer parkeerplekken

Voor 1 onderwerp vraag ik vanavond extra de aandacht. Zoals u weet ben ik een groot voorstander van een toekomstbestendig Laren. Een dorp dat nog lang zelfstandig is en waar ook onze kinderen in de toekomst met plezier naar school gaan, wonen, werken, winkelen, sporten en genieten van cultuur. En dat ook voor mensen van buiten een bezoek aan ons dorp nog steeds een feestje is. We willen graag dat in alles, zoals in het groen, de wegen de huizen, en de evenementen onze Larense identiteit wordt verbeeld. Dat betekent dat we met elkaar moeten blijven investeren in een Laren waarin de beleving voor iedereen, bewoner of bezoeker, fijn is. Die beleving is nog steeds fijn. Maar staat onder druk. En als we het over verkeer hebben zelfs letterlijk. Het wordt namelijk steeds drukker in ons dorp. Op de vrijdag en de zaterdag staat ons centrum helemaal vol met geparkeerde auto’s. En ook op plekken waar dat helemaal niet mag. Fout parkeren lijkt op deze dagen wel tot een soort norm te zijn verheven. En het wordt alleen maar drukker. Zolang we elke plek in ons dorp altijd voor alle vormen van verkeer bereikbaar willen houden, blijven we hier last van houden. Meer handhaving, dat heb ik geleerd van onze autospotters, gaat daarbij echt niet helpen. Als we met elkaar vinden dat we hier iets aan moeten doen, moeten we of minder auto’s in ons centrum toelaten of meer parkeerplekken creëren. En voor het kleine groepje notoire foutparkeerders, die denken dat ze alleen op de wereld leven, heb ik ook een boodschap: Doe eens beschaafd en houd je aan de regels. Want in harmonie samen leven is iets waarvoor we allemaal een verantwoordelijkheid dragen. 

Een dorp dat staat op de schouders van zijn inwoners

Dames en heren, ik kom bij de afronding van mijn toespraak. Ook het afgelopen jaar konden we in Laren weer genieten van mooie evenementen en initiatieven. En we denken altijd dat die zomaar uit het niets ontstaan, maar dat klopt natuurlijk niet. Mooie dingen gebeuren, omdat inwoners bereid zijn de mouwen op te stropen en om tijd en energie te investeren in de organisatie van deze activiteiten. We hadden dit jaar weer een feestelijke Kningsdag, een waardige 4 mei-herdenking, een gezellige kermis, een prachtige processie, een onwijs gezellig feestje van Le Bocque en een drukbezochte intocht van Sinterklaas. Allemaal door velen van u mogelijk gemaakt. 

Vandaag wil ik een nieuwe traditie leven in blazen, namelijk door bij de nieuwjaarsreceptie mooie initiatieven en betrokken inwoners in het zonnetje te zetten:

Allereerst wil ik naar voren vragen Ellis de Brouwers. Ellis is de initiatiefnemer en oprichter van de Stichting Huur Huizen voor Oekraïne. Samen met 4 bestuursleden en een aantal vrijwilligers heeft zij geld ingezameld en vervolgens huizen gehuurd en ingericht die zij ter beschikking stelden aan vluchtelingen uit de Oekraïne. Hiermee heeft zij ons als gemeente enorm geholpen om veel Oekraïners een fijn thuis te bieden. Dank!

Dan wil ik als tweede naar voren vragen Patrick vd Schaaf en Steven Bres van vriendengroep ‘Le Bocque’. Het zal u niet zijn ontgaan, in het laatste weekend van de zomervakantie vond voor de Sint Jansbasiliek een heel gezellig feest plaats. Met live muziek, foodtrucks en een vrolijk deinende massa van jong en oud uit heel Laren. Geweldige artiesten traden op, waaronder Frans Bauer, die diep onder de indruk was wat voor mooi feestje een klein dorp als Laren toch maar kan organiseren. Met dank aan de vriendengroep ‘Le Bocque’. De organisatie, van hygiëne tot veiligheid, was dik in orde. Dank!

En dan als derde wil ik naar voren vragen Jacques Vos van het initiatief ‘De Derde Helft’. U weet dat het belangrijk is om gezond oud te worden. Want hoe langer u vitaal blijft, hoe langer u in uw eigen huis en in je eigen wijk kunt genieten van het leven. De vrijwilligers van De Derde Helft helpen ons vitaal te blijven, door elke dinsdagochtend voor een hele grote groep inwoners activiteiten te organiseren op het terrein en in het clubhuis van SV Laren '99. Dank!

Beste mensen, u ziet het, Laren staat echt op de schouders van zijn inwoners. Ook op die van u. Ik hoop dat wij ook dit jaar weer op uw hulp en inzet mogen rekenen om ons mooie dorp vrolijk, leefbaar en bruisend te houden. 

Proost op 2023!