Nieuwjaarstoespraak 2021 burgemeester Mol

Hieronder leest u de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Nanning Mol. Of bekijk de toespraak via onderstaande video.

Een nieuw jaar, een nieuwe dag!

Beste mensen,
Het nieuwe jaar zijn we gestart met veel knallen. Maar ook met klokgelui van onze Sint Jansbasiliek. De nieuwjaarsnacht is zonder incidenten verlopen in Laren.

Inwoners en hulpdiensten bedankt!

Namens u spreek ik graag mijn dank uit aan iedereen die daarbij heeft meegeholpen en klaarstond om in te grijpen als het mis mocht gaan. De brandweer, de politie en onze BOA’s. 
En laten we onze mensen van de buitendienst niet vergeten die ervoor zorgen dat ons dorp er weer netjes bijligt. 
U was ook onmisbaar de afgelopen decembermaand. Er zijn fysiek en digitaal activiteiten voor onze jongeren georganiseerd, er zijn kerststollen rondgebracht, er zijn twee kerstwensbomen opgezet, er is een prachtige Larense kerstfilm gemaakt waar het halve dorp aan meewerkte. En u heeft nog veel meer gedaan. Ik wil alle dorpsgenoten die ervoor hebben gezorgd dat we veilig, gezond en toch gezellig de feestdagen hebben kunnen vieren bedanken.

Een nieuw jaar, een verse start

De vroege ochtend is mij het liefst. Een frisse wandeling met de hond, een volle kop koffie, een verse krant en nog een hele dag voor de boeg. Een hele dag om mensen te ontmoeten en te spreken en uitdagingen aan te gaan. Zo is het ook aan de start van het nieuwe jaar. Er ligt een heel jaar voor ons waarin we van alles kunnen doen. En we weten dat ook dit jaar corona een hoofdrol gaat spelen. We zullen nog een fors aantal besmettingen en een stevige belasting van de zorg te verwerken krijgen. Maar we weten ook dat we dit jaar het virus eronder zullen krijgen. Stapje voor stapje. Dat zal offers en discipline vragen van ons allemaal. Jong en oud. Want totdat we gevaccineerd zijn, moeten we afstand houden.

Herstel

Dit jaar gaan we corona van ons afschudden. En de erfenis ervaren. Want we zijn kwetsbaar gebleken. Voor een volgende keer weten we dat we sneller moeten reageren. En dat we dezelfde eensgezindheid moeten tonen. Dit jaar gaan we bouwen aan herstel. Ook in Laren. Veilig en verantwoord gaan we ervoor zorgen dat u weer kunt leven en genieten. Dat Singer Laren, het Brinkhuis, onze sportverenigingen, onze unieke winkels en horeca de deuren weer kunnen openen. We weten nog niet wanneer dat kan, maar het gaat gebeuren.

Meer samen leven

Welke samenleving krijgen we terug? Ik hoop net zo mooi als voor corona. Maar wel eentje waarin we nog iets meer samen leven. Een grote crisis overleef je alleen als je elkaar stevig vasthoudt. En als er genoeg mensen zijn om onze vitale functies te bemensen. Verpleegkundigen, artsen, brandweerlieden, agenten, BOA’s en leraren. Onze samenleving kan niet zonder hen. Maar we hebben tekort. Dat ervaren we elke dag, ook in Laren. Daarom moeten we ze koesteren, waarderen, beschermen en ervoor zorgen dat ook onze kinderen willen kiezen voor een carrière in de zorg, de veiligheid of het onderwijs.

Aan de slag!

Het college en de gemeenteraad gaan ook weer aan de slag. Karin van Hunnik heeft helaas afscheid genomen, maar we verwelkomen een nieuwe wethouder, Jan den Dunnen. Hij gaat verder met het stevig en betaalbaar houden van het sociaal domein. Verder worden er woningen en appartementen gebouwd. We gaan door met het regenklaar maken van Laren. De ontwikkeling van Crailo gaat verder. Er komen nieuwe clubhuizen voor SV Laren’99 en scoutingclub Maggy Lekeux.
En het gemeentebestuur gaat aan de slag met het centrum. Winkels,  restaurants, cafés, musea en theaters krijgen overal in Nederland zware klappen. Ook in Laren. Wij kunnen hen en onszelf helpen door ervoor te zorgen dat ons dorp een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum houdt, waarin bewoners en bezoekers kunnen genieten en naar terugkeren. De Brink blijft de Brink... en die gaan we heel netjes onderhouden.
Een hoogtepunt in 2021 wordt de viering van 500 jaar Johanneskerk, het oudste monument van Laren, dat dit jaar volledig gerestaureerd de deuren weer opent! 

Verkiezingen

Dit jaar bereiden we ons ook voor op verkiezingen. In maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. We zoeken nog leden voor de stembureau’s en doen graag een beroep op uw hulp! Ook starten de voorbereidingen van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Want in maart 2022 gaat u naar de stembus om te kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Dat betekent dat dit jaar politieke partijen hun verkiezingsprogramma gaan schrijven en op zoek gaan naar mensen die zich verkiesbaar willen stellen. 
Voor hen ligt een stevige, maar mooie opgave. Laren is een zelfstandige gemeente. Die zelfstandigheid is hard bevochten. Maar zefstandig blijven we alleen als we de boel op orde houden en in staat zijn de problemen van onze inwoners op te lossen. Dat lukt tot nu toe goed. Maar het blijft een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen. De kosten voor gezondheidszorg en jeugdhulp blijven stijgen. Als we Laren financieel gezond willen maken en goede voorzieningen willen houden, moeten we creatieve maatregelen nemen. Meer zorg en hulp voor ouderen en jongeren lokaal aanbieden, meer functies combineren in bijvoorbeeld het Brinkhuis en samen met onze buren Blaricum en Eemnes taken binnen de BEL slimmer organiseren. Als burgemeester hecht ik aan een open debat, waarbij zoveel mogelijk inwoners zich betrokken voelen. Daarom wil ik de politiek, en daarmee de politieke partijen, een verzoek doen. Ga aan de slag met uw visie op de toekomst van Laren. Gebruik dit jaar, 2021, om met inwoners en met elkaar het gesprek aan te gaan. Verken de uitdagingen waar ons dorp voor staat, stel vragen en formuleer oplossingen. En biedt de inwoners perspectief met een politieke visie die robuust en duurzaam is.

Veerkracht en creativiteit

Beste mensen,
Een nieuw jaar is als een nieuwe dag. Dit jaar hoeven we nog niet te duiden als ingewikkeld of somber. Dit jaar hebben we alle kansen nog om uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen. Dat gaat ons lukken. Stapje voor stapje. De veerkracht en creativiteit die u het afgelopen jaar hebt laten zien om de coronaperiode te overleven is groot. Van restaurants en winkels tot scholen en verenigingen. Die veerkracht en creativiteit gaan we met elkaar gebruiken om corona te overwinnen en de draad weer op te pakken. Al zal dat nog wel een forse inspanning kosten. 
Wanneer en hoe weet ik nog niet, maar er komt weer een Koningsdag, een kermis en een Sint Jansprocessie waarbij u en ik elkaar weer kunnen ontmoeten. 
Ik wens u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2021 toe!