Installatietoespraak Nanning Mol

Nanning Mol hield op 30 september 2019 de volgende installatietoespraak.

Welkom

Meneer de Commissaris van de Koning, meneer de Kabinetschef, leden van de Tweede Kamer, leden van de gemeenteraad, collegeleden, burgemeesters, buren uit de regio, hulpdiensten, griffie en ambtelijke organisatie, oud-collega’s, vertegenwoordigers uit Voorschoten, familie en vrienden en alle inwoners van Laren, en in het bijzonder mijn voorgangers Rinske Kruizinga en Elbert Roest, Wat een warm welkom voor mij en mijn partner Erwin vanavond.
De eerste regel van mijn sollicitatiebrief luidde: Wie door Laren wandelt, wordt gewoon meteen gelukkig. Toen ik die regel schreef, had ik niet durven dromen dat ik hier vanavond voor u zou staan.
En dat ik als trotse burgemeester vanaf vandaag mag spreken over ons dorp!

Kunstenaars en vrijdenkers

Wij zijn hier op een geweldige locatie, het Singer. Hier hangen werken van natuurschilders en impressionisten die eind 19e eeuw naar Laren trokken en zich hier door de natuur en het leven lieten inspireren. Net zo belangrijk als wat zij Laren brachten, is wat zij hier vonden.
Een idyllisch dorp, verscholen tussen heuvelachtige heidegronden. Maar wie hun werken goed bestudeert, ziet dat het leven hier toen niet makkelijk was.

Erfgooiers

Laren is één van de oudst bebouwde plekken in het Gooi. Een brinkdorp. De boeren in dit gebied waren Erfgooiers. Zij kregen in de dertiende eeuw van graaf Floris V de gebruiksrechten over de woeste, onontgonnen, heide in het Gooi.
Mooie, maar moeilijke grond, waar doorzettingskracht voor nodig was om van te kunnen leven. Niet alleen de grond was moeilijk. De erfgooiers hebben door de eeuwen heen veel strijd gevoerd met het bevoegd gezag over het gebruik van hun grond. Daar krijg je wel een stevig karakter van.

Zelfbewust en veelkleurig

Aan het einde van de 19e eeuw stapten in het dorp van de zelfbewuste erfgooiers ineens ook eigenzinnige kunstenaars rond. En wie het boek van Lien Heyting over Laren en Blaricum leest, ‘De wereld in een dorp’, weet dat beiden vrij harmonieus met elkaar omgingen. Niet verwonderlijk, want ze hadden wel iets gemeen: je hoefde hen echt niet te vertellen hoe de wereld in elkaar zat. En zo werd een boerendorp ook een kunstenaarsdorp. Zelfbewust en veelkleurig. En alle nieuwe bewoners die later volgden, hebben deze kernwaarden omarmd.

Onze kracht

In de profielschets voor de nieuwe burgemeester staat dat Laren zich kenmerkt door een balans tussen respect voor de geschiedenis, de tradities van het dorp en de eisen van deze tijd. Dat Laren groen en veilig is, kunstzinnig en een rijk verenigingsleven kent. En dat de burgemeester affiniteit heeft met deze eigenschappen en de kleinschaligheid van Laren.
Ik wil verder gaan dan affiniteit. Het zijn eigenschappen die je als burgemeester beet moet pakken. In mijn sollicitatiebrief, en in de gesprekken met de vertrouwenscommissie, heb ik hier uitgebreid bij stilgestaan. Onze kracht is dat alles wat wij doen, past in de historische lijnen en waarden van ons dorp. De schoonheid, onze natuur en kleinschaligheid zijn in alles herkenbaar. Onze saamhorigheid overal voelbaar. Het grootste bezit van Laren zijn wij zelf, de inwoners. Een hechte gemeenschap, waar ik mij vanuit mijn oorsprong bij thuis voel.

Burgemeester én dorpsjongen

Ik mag uw burgemeester zijn. Ik ben ook een dorpsjongen. En ik kom uit een dorp veel kleiner dan Laren, maar net zo hecht. Ik ben de jongste uit een gezin van vier. Mijn ouders stonden middenin de samenleving en wij groeiden op in een gelukkige en veilige omgeving waar mensen voor elkaar klaarstonden. Het gezin van mijn ouders is met aanhang en kleinkinderen inmiddels 19 man en vrouw sterk. Bijna iedereen woont nog bij mijn vader en moeder in de buurt. Vanavond zijn ze allemaal aanwezig en ze vinden Laren, met ruim elfduizend inwoners, eigenlijk best groot!

Laren: één huis met veel huiskamers

Ik vind de kleinschaligheid van Laren geen hindernis, maar een prachteigenschap. Als we het goed doen, kan Laren, met alle uitdagingen, op bijvoorbeeld het sociaal domein, van haar kleinschaligheid een kracht maken.
De Laarders koesteren elkaars nabijheid en hebben altijd een sterke samenleving gekend:

Geloofsgemeenschappen die de samenleving verbonden en dat nog steeds doen. De Sint Jansbasiliek en de Johanneskerk zijn herkenbare en levende plekken van samenkomst.
Een bloeiend verenigingsleven, met één van de bekendste hockeyclubs van Nederland. Veel vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp en voor bewoners die hulp nodig hebben.
En een fantastisch horeca- en winkelaanbod met geweldige ondernemers die ervoor zorgen dat dit dorp leeft en bruist!
 
Die zijn voor de toekomst van Laren cruciaal. De samenleving verandert. We worden ouder. Gemeenten krijgen steeds meer taken op het terrein van zorg en welzijn en die organiseren we met minder geld dan voorheen. Het klassieke bejaardentehuis bestaat niet meer en we wonen langer in het huis waar we onze kinderen hebben grootgebracht. Meer jeugd doet een beroep op hulp. De zorgkosten stijgen aan alle kanten en gemeenten hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Deze karavaan trekt aan Laren niet voorbij maar juist in die wetenschap biedt een hechte samenleving tal van oplossingen.
Laren is namelijk één huis, met veel huiskamers. Plekken waar mensen elkaar vinden en genieten van het dorp. Waar sportclubs voor jongeren een tweede familie vormen en ouderen niet hoeven te vereenzamen, maar elkaar juist ontmoeten, bij schilderles of de kaartclub. En dan is ook gezonde bedrijvigheid van belang, zodat we in eigen dorp boodschappen kunnen doen en ondernemers hebben die activiteiten en verenigingen ondersteunen.

Het bewaken van onze kleine en sterke gemeenschap

Iedereen is nodig om ons dorp bruisend te houden. Met elkaar maken we Laren en dáár wil ik mij als burgemeester met ziel en zaligheid voor inzetten. Het met ú bewaken van onze sterke gemeenschap en onze eigen identiteit van zelfbewustheid en veelkleurigheid. Zodat wij ons verbonden voelen bij ons dorp en ons blijven inzetten.
Ik wil er met u voor zorgen dat we vernieuwing zorgvuldig vormgeven, passend binnen de historische lijnen. Zodat ons dorp altijd herkenbaar blijft.
Dat we, als we een zelfstandig dorp willen zijn, financieel gezond blijven en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Keuzes durven maken. Want er is maar één recept voor zelfstandigheid en dat is de boel op orde hebben.
En dat we meedoen in de regio, want Laren is geen eiland. We zijn onderdeel van een omgeving en waar we meepraten en meebeslissen over economische groei, bereikbaarheid, duurzaamheid en de zorg.

Geen mens van de botte bijl en scherpe randjes

Samen en met elkaar dat past bij mij. Ik ben geen mens van de botte bijl en de scherpe randjes. Ook geen mens van lekker dwarsliggen of de beuk erin. Wel iemand die houdt van lijnen en gedeelde waarden. Van respect voor elkaar, ondanks geloof, geaardheid of mening. Van creatieve oplossingen. Van eigen vrijheid maar ook goed rentmeesterschap. Van meedoen en schouders eronder. Van vrolijkheid en luidkeels Sinterklaasliedjes meezingen!
 
En ik hou van mensen die eerst kijken of ze met elkaar een probleem kunnen oplossen en niet meteen naar de gemeente wijzen.

Ruimte geven en beschermen

Dit is wie ik ben en wat ik meebreng. En vanuit deze eigenschappen wil ik het burgemeesterschap invullen en de gemeenteraad en wethouders alle ruimte geven om de politieke koers te bepalen.
Waarbij ik het als mijn taak zie bij elk besluit ook voorbij de horizon van de volgende gemeenteraadsverkiezingen te blijven kijken. Met u de integriteit zal bewaken, zodat u kunt vertrouwen op goed bestuur. En onze gemeentesecretaris, onze griffier en onze medewerkers bescherm en in positie houd.
Ik ben ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daar zal ik scherp op acteren. Met de politie, brandweer en buurtpreventieverenigingen waken over uw veiligheid en net zoals mijn voorgangers, ondermijnende criminaliteit stevig zal aanpakken.

Cultuur en genieten is echt ons ding

Ik kom niet alleen. Ik kom met mijn partner Erwin. We zijn al bijna 16 jaar onafscheidelijk en hij zorgt ervoor dat ons leven in balans blijft. Met ons mee verhuizen een grote CD- verzameling, veel boeken over kunst en muziek en heel veel kookspullen. U hoort het al, wij houden van cultuur en genieten. De kippen verhuizen nog niet mee. Die logeren bij mijn zus. We wilden eerst even peilen of u ons echt aardig vindt, voordat onze haan zijn entree maakt.
De komende weken ga ik op pad. Ik hoop dat u mij uitnodigt om kennis te maken met uw vereniging, buurt of favoriete plek in het dorp. Ik heb veel zin om Laren te ontdekken. Daar maak ik mij helemaal geen zorgen over, want de eerste kennismakingen voelden goed. De gesprekken met de vertrouwenscommissie waren echt dialogen, over de toekomst van Laren en onze uitdagingen. Warm en welkom. Nu de ambtsketen veilig op mijn borst rust, durf ik deelgenoot te maken van eigenschappen die ik de vertrouwenscommissie niet heb verteld.
Zo heb ik een zeer slecht richtingsgevoel in de openbare ruimte. Ik wrijf heel vaak langs mijn neus of kriebel in mijn haar. En ik heb een wiebelbeen. Als u daar tijdens een vergadering last van krijgt, vraag dan niet of ik even een rondje ga wandelen, want u loopt het risico dat ik de weg terug niet meer vind.

Vanaf vandaag worden wij elke dag wakker in dit fantastische dorp!

Leden van de gemeenteraad, ik ben u bijzonder dankbaar voor uw vertrouwen. Ik heb veel zin om met u, de leden van het college, de medewerkers en alle inwoners van Laren ervoor te zorgen dat we dit dorp nog beter overdragen aan de volgende generatie.
 
Ik ben trots op het voorrecht uw burgemeester te zijn. Laren is niet alleen een mooi dorp, maar ook een groots dorp. Erwin en ik willen vol overtuiging onderdeel zijn van de Larense samenleving. Meewerken, meedoen en meegenieten. Vanaf vandaag worden wij hier elke dag wakker. Wat gold in de 19e eeuw geldt onverkort in de 21e eeuw: net als de kunstenaars en vrijdenkers hebben wij ons nieuwe thuis gevonden in Laren!