Column in Larens Journaal van 5 januari 2024

Een gezond en gelukkig 2024!

Namens de leden van de gemeenteraad, de wethouders en de medewerkers van de gemeente Laren wens ik u een gezond en gelukkig 2024! Wij gaan er vanuit dat u ook komend jaar weer volop geniet van het wonen in ons mooie dorp.

De nieuwjaarsnacht is in Laren rustig verlopen. Namens u wil ik onze brandweermannen, agenten en de BOA’s bedanken die tijdens de feestdagen en de jaarwisseling volop inzet hebben gepleegd om ervoor te zorgen dat we veilig en rustig konden genieten.

Terugblik

Het afgelopen jaar stond internationaal in het teken van grote uitdagingen, intense conflicten en onoverbrugbare meningsverschillen. Ook in Nederland werden veel discussies scherp gevoerd. Zonder uitkomst. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is nog niet vertaald in een coalitieakkoord en een nieuw kabinet. Laten we hopen dat 2024 een jaar wordt waarin we elkaar weer op alle niveaus weten te vinden en in gesprek komen om problemen op te lossen.

Voor Laren was 2023 een dynamisch en actief jaar. Samen hebben we ontzettend veel activiteiten en evenementen georganiseerd. Hoogtepunten waren zonder twijfel de dodenherdenking op 4 mei en daaraan voorafgaand de onthulling van de 28 Stolpersteine ter nagedachtenis aan de afgevoerde en omgekomen bewoners van voormalig pension De Hoeve. Ook vierden we het honderdjarig bestaan van de Larensche Mixed Hockeyclub. Een mooie prestatie van een vereniging die nog steeds groeit en bloeit!

Het gemeentebestuur is gestart met buurtbezoeken en spreekt met inwoners over aandachtspunten en ergernissen in elke wijk van Laren. Groot en klein leed wordt hierdoor beter zichtbaar en oplosbaar.

De eerste resultaten zijn bereikt. We hebben een flinke slag gemaakt in het sneller oplossen van meldingen van inwoners over de openbare ruimte. Er is een nieuwe woonvisie opgesteld, met scherpe kaders voor betaalbaar wonen in de toekomst. Er is een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld, met als nieuw thema o.a. dat we in de toekomst met voorrang ook huizen aan lokale brandweervrijwilligers beschikbaar stellen. En we werkten met inwoners aan een nieuw voorstel voor wateropvang op de Brink. Dat heeft geleid tot een nieuw plan voor de Coeswaerde. En dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Vooruitblik

Voor 2024 staat ook veel op de rol. Samen met de schoolbesturen gaan we een plan presenteren voor nieuwe en betere huisvesting van een aantal scholen. Er komt een nieuwe visie op beter en veiliger verkeer in Laren, het onderhouden van ons groen en onze evenementen. Plannen die we samen met inwoners opstellen. En we pakken moderne vormen van criminaliteit, zoals cybercrime en ondermijning, nog harder aan. We gaan aan de slag met de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Ook blijven we doorgaan met het verbeteren en versterken van onze ambtelijke organisatie. Zodat onze kleine maar krachtige gemeente ervoor kan zorgen dat we samen veilig kunnen opgroeien en vitaal oud kunnen worden in een zelfstandig Laren. Dit is slechts een kleine greep uit onze activiteiten. Ons werk gaat gepaard met grote uitdagingen en die gaan we aan.

Graag begroet ik u tijdens onze nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari in het Brinkhuis, zodat we samen op de toekomst kunnen proosten! De receptie start om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.45 uur.

Nanning Mol, burgemeester