Burgemeester N. (Nanning) Mol

De heer N. (Nanning) Mol is burgemeester van gemeente Laren.

burgemeester Nanning Mol

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke zaken, kabinetszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Evenementen- en horecavergunningen
 • Kunst en cultuur
 • Burgerzaken
 • ICT & informatieveiligheid

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester

 • BEL Bestuur
 • Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid (vice-voorzitter) van het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter, Laren Klassiek
 • Voorzitter, Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
 • Voorzitter, Bestuurdersvereniging VVD 
 • Voorzitter, Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fairdog
 • Voorzitter Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Hilversum (onkostenvergoeding)
 • Bestuurslid Cultuurfonds Noord-Holland (onkostenvergoeding)
 

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Telefoon: 035 -751 32 99
E-mail: Bestuurssecretariaat@Laren.nl
 

Biografie

Nanning Mol (Hoorn, 1980) is een Nederlandse bestuurder en politicus van de VVD. Sinds 30 september 2019 is hij burgemeester van de gemeente Laren.

Mol groeide op als jongste kind in een ondernemersgezin in een dorpje nabij Hoorn. Hij studeerde bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie en daarna bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Van 2001 tot 2002 was hij landelijk penningmeester van de JOVD. Van 2005 tot 2009 werkte hij voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer, eerst als persoonlijk medewerker van Tweede-Kamerlid Charlie Aptroot, daarna van fractievoorzitter Mark Rutte.

Van 2009 tot 2013 was Mol strategisch bestuursadviseur van de Unie van Waterschappen en van 2013 tot zijn wethouderschap in 2017 werkte hij als hoofd Verenigingszaken en Internationale Zaken bij de VVD. Hij begon zijn politieke carrière namens de VVD in 2008 als commissielid van Voorschoten, daarna was hij van 2010 tot 2017 gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Voorschoten. 

Vanaf 2017 was Mol wethouder en eerste locoburgemeester van Voorschoten met in zijn portefeuille Economie, Gezondheidszorg, Jeugdhulp, Sociale Zaken, Werk en Inkomen, Welzijn en wijkbeleid, Kunst en Cultuur, Bibliotheek, Toerisme en Recreatie. 

Naast zijn wethouderschap was Mol lid van het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland, waarin hij verantwoordelijk was voor de financiën van de regio. Hij was tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en de Werkorganisatie Duivenvoorde.

In juli 2019 werd Mol door de gemeenteraad van Laren voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op 5 september 2019 werd bekendgemaakt dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten hem te laten benoemen bij koninklijk besluit. De benoeming ging in op 30 september 2019. 

Naast zijn nevenfuncties ambtshalve is Mol voorzitter van de Bestuurdersvereniging van de VVD, commissaris bij Singer Laren, voorzitter van de Stichting Laren Klassiek en voorzitter van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Mol is tevens voorzitter van de Werkgroep Governance van de Regio Gooi en Vechtstreek en heeft op verzoek van de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes 2 adviezen voor verbetering van de regionale samenwerking geschreven.

Mol woont samen met zijn partner.
 

Toespraken     

Columns in huis-aan-huisblad Larens Journaal