Burgemeester N. Mol

De heer N. (Nanning) Mol is burgemeester van gemeente Laren.

Portefeuille

 • Algemene Bestuurlijke en Kabinetszaken
 • Bestuurlijke vernieuwing/versterking bestuurskracht Laren
 • Openbare Orde en Veiligheid, handhaving 
 • Burgerzaken
 • Communicatie
 • Zorg- en Veiligheidshuis 
 • Kunst en cultuur

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester

 • Voorzitter bestuur BEL-organisatie
 • Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Commissaris, Commissie van Beheer Singer Laren    

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter, Laren Klassiek
 • Voorzitter, Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
 • Voorzitter, Bestuurdersvereniging VVD 
 • Lid Raad van Advies Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 
profielfoto burgemeester Nanning Mol

Contact

Afspraak via het bestuurssecretariaat.
Telefoon: 035 -751 32 99
E-mail: Bestuurssecretariaat@Laren.nl
 

Biografie

Nanning Mol is geboren in Hoorn (1980). Hij studeerde bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie en daarna bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Van 2005 tot 2009 werkte Nanning Mol bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Eerst als medewerker van Tweede-Kamerlid Charlie Aptroot, daarna van fractievoorzitter Mark Rutte. Van 2009 tot 2013 was Mol strategisch bestuursadviseur van de Unie van Waterschappen. En van 2013 tot zijn wethouderschap in 2017 werkte hij als hoofd Verenigingszaken en Internationale Zaken bij de VVD. Hij begon zijn politieke carrière namens de VVD in 2008 als commissielid van Voorschoten. Daarna was hij van 2010 tot 2017 gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Voorschoten.
Vanaf 2017 was Mol wethouder en 1e locoburgemeester van Voorschoten. Met in zijn portefeuille: Economie, Sociale Zaken, Werk en Inkomen, Welzijn en wijkbeleid, Kunst en Cultuur, bibliotheek, Toerisme en recreatie, Vrijwilligersbeleid, Gezondheidszorg en Jeugdzorg. Hij was tevens lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM).
In juli 2019 werd Mol door de gemeenteraad van Laren voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op 5 september 2019 werd bekendgemaakt dat de ministerraad op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten hem te laten benoemen bij koninklijk besluit. De benoeming ging in op 30 september 2019.

Mol woont samen met zijn partner.
 

Toespraken