Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een laag inkomen heeft en geen eigen vermogen kunt u kwijtschelding aanvragen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerendezaakbelasting 
  • Rioolheffing 

Aanvragen

Via belastingenhbl.nl vraagt u kwijtschelding aan

De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Laren.