Riool

De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het hoofdrioolstelsel. Bent u eigenaar van een woning  of een  niet-woning? Dan bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

Rioolstelsel

Het hoofdrioolstelsel bestaat uit alle rioolbuizen in de Gemeente, plus bijbehorende gemalen, pompen en bergbezinkbassins. De Gemeente zorgt voor de aanleg, onderhoud en beheer van dit stelsel. Als eigenaar van een woning of bouwwerk, moet u zelf zorgen voor een goede aansluiting op dit stelsel.

Voor informatie over het aanvragen van een nieuwe rioolaansluiting of wijzigen van u uw bestaande aansluiting kunt u hier terecht.

Voor informatie over de rioolheffing kunt u hier terecht.

Met klachten over stankoverlast, verstopping of verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u terecht bij de afdeling Openbare Ruimte.